РОЗРОБКА ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ ВІД ГАЗО- ТА ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ

Автор(и)

  • Антон Клименко Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine
  • Володимир Анісімов Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4037-9698
  • Володимир Ситар Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-4(22)-28-34%20

Ключові слова:

фенілон; адгезія; зношування; покриття; поверхня

Анотація

Актуальність теми дослідження. Завдання збільшення зносостійкості деталей і вузлів тертя зумовлене тенденцією до підвищення їхньої продуктивності, а отже, робочих навантажень, швидкостей, температур та інших параметрів.

Постановка проблеми. Для покращення експлуатаційних характеристик вузлів тертя необхідно використовувати матеріали, які поєднують добрі адгезійні та антифрикційні властивості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відома значна кількість публікацій про матеріали з підвищеними антифрикційними властивостями та окремо з підвищеними адгезійними властивостями.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Відсутні відомості про матеріали, які поєднували б високі адгезійні властивості та гарні антифрикційні властивості в якості поверхонь, що піддаються газо- та гідроабразивному зношуванню.

Постановка завдання. Метою роботи є дослідити сукупність адгезійних та антифрикційних властивостей матеріалів на основі фенілону.

Виклад основного матеріалу. Досліджено адгезійну здатність фенілону до класичних матеріалів частин машин та його зносостійкість при газо- та гідроабразивному зношуванні. Ця залежність величини та інтенсивності зношування від куту атаки абразивного матеріалу.

Висновки відповідно до статті. Встановлено, що незалежно від режиму роботи найбільше зношування покриттів на основі фенілону відбувалося при кутах 45-60°, та починаючи з кута атаки в 45° змінювався механізм зношування з мікрорізання на вибиття полімеру посередині досліджуваного зразка. При обох режимах роботи покриття на основі фенілону виявилися досить стійкими, що вказує на можливість використання фенілону як покриття для захисту від газоабразивного зношування. Але необхідні подальші дослідження, що будуть більш наближені до реальних умов експлуатації, з пошуком наповнювачів для підвищення зносостійкості та адгезійної здатності покриття на основі фенілону.

Біографії авторів

Антон Клименко , Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Анісімов , Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Ситар , Державний вищий навчальний заклад Український державний хіміко-технологічний університет

кандидат технічних наук, професор

Посилання

Пенкин Н. С., Капралов Е. П., Маляров П. В. Повышение износостойкости горно-обогатительного оборудования : монография. Москва : Недра, 1992. 265 с.

Виноградов В. Н., Сорокин Г. М. Износостойкость сталей и сплавов : уч. пособ. для вузов. Москва : Нефть и газ, 1994. 417 с.

Сорокин Г. М. Трибология сталей и сплавов: учебник для вузов. Москва : Недра, 2000. 317 с.

Газоабразивне зношування епоксидних композитів / Полоз О. Ю., та ін. Вопросы химии и химической технологии. 2012. № 1. С. 75–80.

Ситар В. І., Клименко А. В., Колесник Є. В. Адгезія фенілонових покриттів до металевих матеріалів різної природи. Вопросы химии и химической технологии. 2013. № 2. С. 37–41.

Спосіб нанесення полімерного покриття на металеву поверхню : пат. 107878 Україна : МПК B05D 1/38 (2006.01). № а 2013 09410 ; заявл. 29.07.2013 ; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Клименко , А., Анісімов , В. ., & Ситар , В. . (2021). РОЗРОБКА ТОНКОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ФЕНІЛОНУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ ВІД ГАЗО- ТА ГІДРОАБРАЗИВНОГО ЗНОШУВАННЯ. Технічні науки та технології, (4(22), 28–34. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-4(22)-28-34

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ