ПРОЄКТУВАННЯ РОБОТИЗОВАНОГО СКЛАДАЛЬНОГО РОБОЧОГО МІСЦЯ

Автор(и)

Ключові слова:

робот SCARA; програмування; складання; роботизоване робоче місце

Анотація

Актуальність теми дослідження. Заміна ручного складання роботизованими робочими місцями підвищує продуктивність та якість складання. Оператор на роботизованому робочому місці необхідний для контролю робочих процесів, додавання компонентів до резервуарів та виймання готових деталей із відповідного контейнера. Це дозволяє паралельно використовувати оператора для інших видів діяльності на виробничій лінії. Вартість створення роботизованого робочого місця відносно невисока порівняно зі зростанням вартості людської праці. Це створює передумови для збереження конкурентоспроможності компанії.

Постановка проблеми. Завдання полягає в розробці робочого місця для складального робота з використанням доступного робота SCARA від компанії Dobot. Спроєктоване роботизоване складальне робоче місце після впровадження має підвищити продуктивність складання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення продуктивності без використання автоматизованих або роботизованих систем на даний час неможливо. Це призводить до поширення роботизованих додатків навіть при складанні порівняно простих деталей, які випускаються в декількох модифікаціях.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Підвищення якості складального виробництва з використанням роботизованих робочих місць потрібно не тільки в компанії, що здійснює складання, але особливо замовниками вузлів, що виготовляються. Це призводить до скорочення частки людської праці до мінімуму.

Постановка завдання. Завдання полягало у створенні такого роботизованого робочого місця, яке дозволило б позбавити людину від монотонної праці. Іншою метою було підвищення якості пресування двох деталей і, перш за все, підвищення продуктивності праці не менше ніж на 10 %. Водночас необхідно забезпечити мінімальну участь оператора на роботизованому робочому місці робота, щоб він міг виконувати інші дії на складальній лінії.

Виклад основного матеріалу. Поширення доступних промислових роботів з відкритою архітектурою має тенденцію зростання як в великих, так і в дрібних операціях. Це призводить до створення невеликих роботизованих елементів, які можна відносно легко перебудувати відповідно до поточних потреб на робочому місці. У статті описана конструкція роботизованого складального робочого місця з використанням робота SCARA. Робоче місце призначене для складання двох частин «А і В», а частина «А» однакова для всіх трьох кінцевих виробів. Типи з’єднань розрізняються тільки довжиною трьох розмірів. На робочому місці застосовувався вібраційний бункер для подачі компонентів «А». Для подачі компонентів «B» було розроблено спеціальний пристрій подачі, що дозволяє завантажувати компоненти «B» всіх трьох довжин. Для складання компонентів була розроблена автоматична пресова станція. Оператор установки регулярно перевіряє активність робочого місця. Необхідно всього лише двічі за зміну додавати компоненти в бункер.

Висновки відповідно до статті. У даній роботі показано вирішення важливої технічної проблеми. Розроблено функціонал роботизованого складального робочого місця з використанням доступного робота SCARA від компанії Dobot. Спроектоване робоче місце дозволяє пресувати 3 типи вузлів, які відрізняються один від одного лише загальною довжиною одного компонента. Розроблене роботизоване робоче місце дозволило збільшити продуктивність на 12 % і скоротити присутність оператора до мінімально можливого рівня.

Біографії авторів

Ян Семйон, Technical University of Kosice

Associate Professor

Любомир Гриз, Technical University of Kosice

Student

Мартін Кочан, Technical University of Kosice

Student

Олександр Воронько

Designer

Посилання

Kolíbal, Z., et al. (2016). Roboty a robotizované výrobní technologie. Brno: VUTIUM, 2016. 788 p. ISBN: 978-80-214-4828-5. [in Czech]

Hajduk. M., et al. (2015). Robotika - Robotická technika, 1. vyd - Košice : TU, SjF – 2008, 84 s., ISBN 978-553-0034-4. [in Slovak]

Chandrasekaran K., Djuric A., ElMaraghy W.H. (2012). Selection Catalogue of Kinematic Configuration for Pick and Place Application. In: ElMaraghy H. (eds) Enabling Manufacturing Competitiveness and Economic Sustainability. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-23860-4_6.

Dobot M1. Retrieved from https://www.dobot.cc/dobot-m1/product-overview.html.

Schunk. Retrieved from https://schunk.com/de_en/gripping-systems/product/2422-0340012-mpg-40.

HENSLE. Retrieved from https://www.hensle-zufuehrtechnik.de/wp-content/uploads/2016/02/ eng_katalog_hensle.pdf.

RoboDK. Retrieved from https://robodk.com.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ