ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБКИ

Автор(и)

Ключові слова:

технологічне оснащення; функціональне призначення; деревообробка; меблеве виробництво

Анотація

Актуальність теми дослідження. Застосування сучасних засобів технологічного оснащення дозволяє підвищити продуктивність процесів деревообробного виробництва, точність і якість дерев’яних виробів та меблів. Також технологічне оснащення дозволяє розширити технологічні можливості деревообробного обладнання, інструменту, забезпечити безпечні умови праці при механічній обробці деревини.

Постановка проблеми. При проєктуванні технологічних процесів деревообробного та меблевого виробництва задача вибору або проєктування засобів технологічного оснащення існує завжди. Для обґрунтованого вибору або проєктування засобів технологічного оснащення в  деревообробному виробництві важливе значення має аналіз функціонального призначення.

Аналіз досліджень і публікацій присвячено роботам з питань функціонального аналізу технічних систем та вибору технологічного оснащення.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Питанням вибору та проєктування засобів технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва на сьогодні приділено мало уваги в науковій літературі. Аналіз та систематизація функцій технологічного оснащення для деревообробки дозволить здійснювати їх більш обґрунтований вибір та проєктування.

Метою статті є визначення функцій технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва для більш обґрунтованого вибору та проєктування.

Виклад основного матеріалу. На основі принципів та підходів функціонального аналізу технічних систем у роботі представлено методику формулювання функціонального призначення технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва. Сформульовано основні й допоміжні функції на прикладі кондуктора з регульованою міжосьовою відстанню. Наведено приклад формулювання функціонального призначення пристрою для механічної обробки дерев’яної заготовки.

Висновки відповідно до статті. У роботі вперше запропоновано загальний підхід до функціонального аналізу технологічного оснащення для деревообробки. Визначено функції технологічного оснащення та продемонстровано їх прикладне застосування. Представлені матеріали можна використати для обґрунтованого вибору чи проєктування засобів технологічного оснащення для деревообробки та меблевого виробництва.

Біографії авторів

Сергій Сапон , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Олександр Космач , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Пальчевський Б. О. Інформаційні технології проектування технологічного устаткування : монографія. Луцьк : Луцький НТУ, 2012. 572 с.

Пальчевський Б. О. Дослідження технологічних систем (моделювання, проектування, оптимізація) : навч. посіб. Львів : Світ, 2001. 232 с.

Кузнєцов Ю. М., Луців І. В., Дубняк С. А. Теорія технічних систем. Київ : Тернопіль, 1997. 310 с.

Балашов А. В., Черепанов А. А. Функционально-стоимостное проектирование технологических операций. Ползуновский вестник. 2012. № 1(1). С. 19-22.

Блюменштейн В. Ю., Клепцов А. А. Проектирование технологической оснастки : учебное пособие. Санкт-Петербург : Издательство «Лань», 2011. 224 с.

Сапон С., Ігнатенко П., Журко В. Особливості проектування технологічного оснащення для деревообробки. Технічні науки та технології. 2018. № 2(12). С. 76–85.

Бондаренко С. Г. Основи технології машинобудування : навч. посібник для студ. вищих техн. навчальних закладів. Львів : Магнолія, 2007. 567 с.

Коротков В. И. Деревообрабатывающие станки. Москва : Издательский центр «Академия», 2007. 304 с.

Сапон С. П., Бондаренко С. Г. Основи технології машинобудування : методичні рекомендації до виконання курсового проекту для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 131 Прикладна механіка за освітньо-професійною програмою «Технології машинобудування» всіх форм навчання. Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. 60 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ