АВТОМАТИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

Ключові слова:

автоматизація; валідація; верифікація; інформаційна система; проєктування; якість

Анотація

Актуальність теми дослідження. З розвитком інформаційних технологій та нових практик менеджменту відбулося зближення і часто злиття методів управління якістю та інформаційних технологій. Нині дедалі більшого значення набувають концепції, засновані на інтеграції систем управління якістю та автоматизованої інформаційної системи (АІС).

Постановка проблеми. На сьогодні відсутній єдиний підхід до організації інформаційної підтримки процесів організації засобами інформаційних систем. Проблемою є відсутність на більшості підприємств комплексного підходу до управління якістю з використанням валідованих АІС. Це знижує ефективність застосування АІС і систем управління якістю (СУЯ) загалом. Подальшого розвитку потребують питання ідентифікації процесів та інформаційних потоків, забезпечення достовірності та адекватності їх подання до АІС, оцінки ефективності інформаційного забезпечення СУЯ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У процесі дослідження спеціалізованої науково-технічної літератури були проаналізовані сучасні тенденції та проблеми впровадження інформаційних технологій у СУЯ.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Невирішеною проблемою є забезпечення якості використання АІС на фармацевтичному підприємстві, інтегрованої в СУЯ підприємства на основі вимог міжнародного стандарту GMP та Настанови СТ-Н МОЗ 42-4.0:2016 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика».

Постановка завдання. Мета полягає в системному аналізі методичних основ забезпечення якості, шляхом впровадження та використання АІС, спрямованої на створення сприятливих умов для підвищення ефективності системи управління якістю на підприємствах фармацевтичної галузі.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто питання побудови та вдосконалення системи управління якістю на основі наявних технологій для автоматизованих виробництв. Визначено структуру комп’ютерної СУЯ і механізми її інформаційного забезпечення. Також проведено аналіз методів інтеграції спеціалізованих програмних систем і запропоновано концепцію їх інтеграції в систему управління якістю.

Висновки відповідно до статті. На основі критичного аналізу було відокремлено коло невирішених проблемних задач, пов’язаних із розробкою, впровадженням та використанням автоматизованих інформаційних систем на базі міжнародних стандартів, а також висунута наукова гіпотеза результативного впровадження та використання автоматизованих інформаційних систем, інтегрованих у систему управляння якістю фармацевтичного підприємства.

Біографія автора

Сергій Медушевський , Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

викладач

Посилання

Лебединець В. О. Методика оцінювання результативності процесів систем управління якістю виробничих фармацевтичних підприємств. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2017. № 2. С. 11–18.

Система менеджмента качества фармацевтической организации: критерии и реализация / А. А. Клименкова и др. Фармация и фармакология. 2019. № 3. С. 170–179.

Світлична К. С., Шуть О. Ю., Коваленко П. В. Методичні підходи до оцінки результативності функціонування інтегрованої системи менеджменту фармацевтичного підприємства. Бізнес Інформ. 2019. № 12. С. 396–402.

Володін А. Д., Посилкiна О. В. Впровадження логістичних інформаційних систем на фармацевтичних підприємствах. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали VІ наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 25-26 жовтня 2018 р. Харків, 2018. С. 211–214.

Варакин С. В., Жоров С. В., Лагун О. В. Создание единой объектно-ориентированной информационной модели данных для обеспечения интеграции подсистем ИАСУ ТП газотранспортного предприятия. Вестник НГИЭИ. 2017. № 6. С. 38–45.

Тиханычев О. В. О показателях качества программного обеспечения автоматизированных систем управления. Программные системы и вычислительные методы. 2020. № 2. С. 22–36.

Губін Ю. І., Ромелашвілі О. С., Зборовська Т. В. Розробка проекту автоматизованих елементів системи управління якістю. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. дистанц. конф., м. Харків, 19 березня 2020 р. Харків : НФаУ, 2020. С. 307–318.

Федосеева А. А. Оценка качества программного обеспечения автоматизированных систем управления фармацевтических предприятий. Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики : матеріали V наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 20-21 квітня 2017 р. Харків, 2017. С. 153–157.

Буренин А. Н., Легков К. Е. Основы обеспечения эффективного функционирования информационных подсистем управления сложными организационно-техническими объектами в условиях воздействий. Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2017. № 4. С. 79–86.

Сафронов В. В., Подвальный С. Л., Барабанов В. Ф., Нужный А. М. Интеграционные решения при построении корпоративных информационных систем. Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Автоматика. Вычислительная техника. 2016. № 4. С. 646–654.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ