ІНЖИНІРИНГ ТРАФІКУ В DСN З РОЗГАЛУЖЕНОЮ ТОПОЛОГІЄЮ

Автор(и)

  • Юрій Кулаков Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Дмитро Коренко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова:

локальні мережі; оркестровка трафіку; SDN; DCN

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні DCN мають велику розмірність і відрізняються різноманітністю обладнання, підключеного до них. Через це стає досить складно управляти цим типом мереж, а саме, оркестровкою трафіку. Щоб вирішити ці проблеми використовують технологію програмно-конфігурованих мереж. Також одним із методів вирішення цих проблем є використання різних топологій побудови мереж, адже використання складних топологій не завжди раціонально. У статті розглянуто три основні топології локальних мереж та метод оркестровки трафіку в них.

Постановка проблеми. Основним недоліком методів, які були досліджені в останніх публікаціях, є те, що маршрути формуються кожним вузлом мережі без урахування вже сформованих шляхів іншими вузлами. Це призводить до повторного формування окремих ділянок уже сформованих шляхів. Раціональне використання різних топологій підвищує ефективність використання каналів зв'язку і зменшує складність оркестровки трафіку і технічного супроводу мережі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На цей час добре описано централізоване формування безлічі шляхів на основі багатоколійної маршрутизації в SDN. Було запропоновано модифікований спосіб формування безліч шляхів, що характеризується меншою тимчасовою складністю в порівнянні з відомими способами формування безлічі шляхів. Також був розроблений модифікований спосіб багатоколійної маршрутизації, який за рахунок обліку особливості організації SDN, зокрема за рахунок наявності в мережі центрального контролера, дозволяє скоротити час формування безлічі маршрутів доступу до мережевих ресурсів.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Не розглянутими на стогодні залишаються варіанти раціонального використання різних топологій для підвищення ефективності використання каналів зв’язку і зменшення складності оркестровки трафіку й технічного супроводу мережі.

Постановка завдання. Завданням є опис трьох основних топологій та розгляд методу багатоколійної маршрутизації і оркестровки трафіку в них з урахуванням особливостей і переваг SDN.

Виклад основного матеріалу. Описані топології товсте дерево, подвійна розширена зірка та подвійне кільце. Розглянуто метод багатоколійної маршрутизації і оркестровки трафіку в них з урахуванням особливостей і переваг SDN.

Висновки відповідно до статті. Виконано аналіз результатів та намічені варіанти майбутніх досліджень.

Біографії авторів

Юрій Кулаков , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор

Дмитро Коренко , Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

Посилання

Isong B., Kgogo T., Lugayizi F. Trust establishment in SDN: controller and applications. Int. J. Comput. Netw. Inf. Secur. (IJCNIS), 2017. Vol. 9(7). Рр. 20–28. URL: http://dx.doi.org/ 10.5815/ijcnis.2017.07.03.

Kumar P., Dutta R., Dagdi R., Sooda K., Naik A.: A programmable and managed softwaredefined network. Int. J. Comput. Netw. Inf. Secur. (IJCNIS). 2017. Vol. 12. Рр. 11–17. URL: https://doi.org/10.5815/ijcnis.2017.12.02. In MECS http://www.mecs-press.org/.

Sahoo, K. S., Mishra, S. K., Sahoo, S., Sahoo, B.: Software defined network: the next generation internet technology. Int. J. Wirel. Microwave Technol. (IJWMT). 2017. Vol. 7(2). Рр. 13–24. URL: https://doi.org/10.5815/ijwmt.2017.02.02.

Kreutz D., Ramos F., Ver´ıssimo P., Rothenberg C., Azodolmolky S., Uhlig S. Software-Defined Networking: {A} Comprehensive Survey. Proceedings of the {IEEE}. 2015. Vol. 103, no. 1. Рp. 14–76.

Han Y., Seoy S., Li J., Yooy J. H., Hong J. W. Software Defined Networking-based Traffic Engineering for Data Center Networks: In Asia-Pacific Network Operations and Management Symposium (2014). URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6996601.

Chemerinsky E., Smeliansky R. On QoS Management in SDN by Multipath Routing. Proceedings International Science and Technology Conference (Modern Networking Technologies) (MoNeTeC) (2014). URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/6995581.

Moza M., Kumar S. Analyzing multiple routing configuration. Int. J. Comput. Netw. Inf. Secur. (IJCNIS)/ 2016. Vol. 5. Рр. 48–54. URL: https://doi.org/10.5815/ijcnis.2016.05.07.

Kulakov Y., Kogan A. The method of plurality generation of disjoint paths using horizontal exclusive scheduling. Adv. Sci. J. 2014. Vol. 10. Рр. 16–18. URL: https://doi.org/10.15550/ASJ.2014.10.

Basit A., Qaisar S., Syed H., Ali M. SDN Orchestration for Next Generation Inter-Networking: A Multipath Forwarding Approach. In IEEE Access 5. 2017. Рp. 13077-13089. URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7879870.

Kulakov Y., Kopychko S., Gromova V. Organization of Network Data Centres Based on Software-Defined Networking. Proceedings International Conference on Computer Science, Engineering and Education Applications ICCSEEA 2018. Рp. 447-455. URL: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-91008-6.

Shu Z., Wan J., Lin J., Wang S., Li D., Rho S., Yang C. Traffic engineering in softwaredefined networking: measurement and management. IEEE Access 4. 2016. Рр. 3246–3256. URL: http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/index.html.

Abbasi M. R., Guleria A., Devi M. S. Traffic engineering in software defined networks: a survey. J. Telecommun. Inf. Technol. 2016. Vol. 4. Рр. 3–13.

Kulakov Y., Kohan A., Kopychko S. Orchestration of traffic in network data centers based on technology Software-Defined Networking ICCSEEA 2019.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-26

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ