ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-4(22)-156-162%20

Ключові слова:

розосереджена генерація; вітроенергетичний комплекс; енергетичне обладнання; електропо- стачання; акумулятори

Анотація

Актуальність теми дослідження. Одним із напрямів сучасних світових стратегій є розвиток відновлюваної енергетики. Це особливо актуально для тих регіонів, де немає доступу до сучасних енергосистем, або для економік, що розвиваються, зі зростаючими енергетичними потребами. Аналіз досягнень сучасної енергетики показує, що децентралізовані енергосистеми з використанням джерел розосередженої генерації можуть бути надзвичайно прибутковою сферою для капіталовкладень, якщо є можливість розміщувати джерела генерації енергії поблизу споживачів. Зазвичай витрати на передачу енергії сягають 30 % від вартості її вироблення.

Постановка проблеми. Проблемою цієї роботи є питання компонування та структури вітроенергетичного комплексу для зарядження акумуляторних батарей. Існуючі методики для проєктування системи електропостачання віддалених споживачів переважно розглядають як альтернативу централізованому електропостачанню електропостачання за рахунок генерації електроенергії на базі відновлювальних джерел енергії, та не приділено достатньо уваги в контексті додаткової їх функціональності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У попередніх дослідженнях автори обґрунтовують необхідність впровадження автономних джерел енергії на базі відновлюваної енергетики. Між тим, з-поміж інших джерел відновлюваної енергетики виділяють вітроенергетику, що має певні переваги як за результатами теоретичних досліджень, так і з досвіду практичних впроваджень. Дослідження щодо перерахованих науково-практичних тематик продовжуються та набувають нових сенсів, враховуючи аспекти сучасного розвитку науки та техніки.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Таким чином, актуальною науково-практичною задачею є розробка структури вітроенергетичного комплексу для зарядження акумуляторних батарей при неможливості під’єднання до централізованого електропостачання.

Постановка завдання. Актуальною науково-практичною задачею є розробка структури вітроенергетичного комплексу для зарядження акумуляторних батарей в умовах неможливості під’єднання до централізованого електропостачання.

Виклад основного матеріалу. Для забезпечення безперервності електропостачання в умовах реальних обмежень на запаси палива, наявні в розпорядженні того чи іншого автономного об’єкта, пропонується використовувати відновлювані джерела енергії, які є завжди і всюди й серед яких виділяють вітроенергетику. Тому, зважаючи на перераховані аспекти компонування вітроенергетичних комплексів, розроблення системи керування має за мету забезпечити споживачів стабільною напругою постійної частоти незалежно від зміни параметрів у будь-якій ланці системи та зарядження акумуляторних батарей.

Висновки відповідно до статті. Обґрунтовано необхідність впровадження в структуру автономної системи електропостання на базі вітроенергетичного комплексу ланки для зарядження акумуляторних батарей. Запропоновано структуру вітроенергетичного комплексу для зарядження акумуляторних батарей в умовах неможливості під’єднання до централізованого електропостачання.

Біографії авторів

Сергій Бойко , Криворізький національний університет

кандидат технічних наук, доцент

Олексій Городній , Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Ірина Касаткіна , Криворізький національний університет

кандидат технічних наук, доцент

Яна Долударєва , Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

викладач

Леонід Вершняк , Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант

Посилання

Стогній Б. С. Сталий розвиток енергетики та інтелектуальні енергетичні системи. Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. Київ, 2010. С. 6–10.

World Energy Outlook –2019, OECD/IEA, Paris.

Енергетична стратегія України на період до 2035 р. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. URL: http://mpe.kmu.gov.ua.

Sinchuk O. M., Boiko S. M., Karamanyts F. I., Kozakevych I. A., Baranovska M. L., Yalova A. M. Aspects of the problem of applying distributed energy in iron ore enterprises electricity supple systems. Warsaw, Poland: IsIENCT, 2018.

Деклараційний патент на корисну модель № 84633, Україна, H02P9/00. Система керування асинхронним генератором у складі вітроелектротехнічного комплексу / О. М. Сінчук, Д. А. Михайличенко, С. М. Бойко, М. А. Щербак / Патентовласник: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; заявл. №u201305538 від 29.04.2013, опубл. 25.10.2013. Бюл. №20, 2013 р.

Деклараційний патент на корисну модель № 86426, Україна, F03D 9/00. Спосіб керування вітроелектротехнічним комплексом з асинхронним генератором / О. М. Сінчук, С. М. Бойко / Патентовласник: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського; заявл. №u201309324 від 25.07.2013, опубл. 25.12.2013. Бюл. №24, 2013 р.

Лежнюк П. Д., Ковальчук О. А., Кулик В. В. Особливості роботи відновлюваних джерел енергії в локальній електричній системі. Відновлювана енергетика ХХІ століття : ХІІ Міжнарод. наук.- практ. конф. Крим, 2011. С. 42–46.

Yulong P., Cavagnino A., Vaschetto S., Feng C., Tenconi A. Flywheel energy storage systems for power systems application. International Conference on Clean Electrical Power (ICCEP), Santa Margherita Ligure, Italy, 27–29 June 2017. Pр. 492–501.

European Smart Grids Technology Platform. Vision and Strategy for Europe’s Electricity Net- works of the Future. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2006.

Unated States Air Force. Air Force Basic Doctrine, Organization, and Command. Air Force Doctrine Document 1.14 October 2011.

Vick Alan J. Air Base Attacks and Defensive Counters Historical Lessons and Future Chal- lenges [Research Report] /Alan J. Vick. – RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2015.

Уроки війни на Сході: авіаційна компонента. Уроки АТО: авіаційна компонента / “Народна армія” Ветерани.UA”. 2016. URL: http://veterano.com.ua/vijna/na-zakhysti-ukrainy/4696-uroki-vijni-na-skhodi-aviatsijna-komponenta.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Бойко , С. ., Городній , О., Касаткіна , І., Долударєва , Я., & Вершняк , Л. (2021). ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ЗАРЯДЖЕННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ. Технічні науки та технології, (4(22), 156–162. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2020-4(22)-156-162

Номер

Розділ

ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА