ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НІШ КОНСТРУКЦІЙ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-45-52%20

Ключові слова:

кластеризація; карти Кохонена; різальний інструмент; механічна обробка; технологічна ніша

Анотація

Ґрунтуючись на властивості карт Кохонена трансформувати багатовимірний простір у простір із нижчою розмірністю, у роботі вперше запропоновано загальний підхід до вирішення задачі формування технологічних ніш для визначення зон найбільш ефективного використання відповідних типів конструкції фрез. Це надає можливість релевантного вибору існуючих конструкцій, типорозмірів корпусів і пластин, а також обґрунтувати вимоги при створенні нових конструкцій. Отриману навчену карту Кохонена можна використовувати для автоматизації пошуку технологічних ніш різального інструменту.

Біографії авторів

Ліна Богданова , Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент

Валерій Аносов , Донбаська державна машинобудівна академія

старший викладач

Посилання

Быков В. В., Быков В. П. Исследовательское проектирование в машиностроении. Москва : Машиностроение, 2011. 256 с.

Asunción, Álvarez, Tom Ritchey. Applications of General Morphological Analysis From Engineering Design to Policy Analysis. Acta Morphologica Generalis AMG. Swedish Morphological Society. 2015. Vol. 4, No. 1. 40 p. URL: http://www.amg. swemorph.com/pdf/amg-4-1-2015.pdf.

Автоматизоване проектування і виготовлення виробів із застосуванням САD/САМ/САЕсистем : монографія / О. Ф. Тарасов та ін. Краматорськ : ЦТРІ «Друкарський дім», 2017. 239 с.

Сборный твердосплавный инструмент / Г. Л. Хает и др. ; под общ ред. Г. Л. Хаета. Москва : Машиностоение, 1989. 256 с.

Мельников А. Ю., Аносов В. Л., Прекрасный Д. Е. Разработка информационной системы для маркетинговых исследований и анализа надежности. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. Харьков, 2006. № ½. С. 122–127.

Большаков А. А., Каримов Р. Н. Методы обработки многомерных данных и временных рядов : учебное пособие для вузов. 2-е изд., стереотип. Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. 522 с.

Хайкин С. Нейроные сети: полный курс. 2-е изд. : пер. с англ. Москва : Издательский дом «Вильямс», 2016. 1104 с.

Абрамова Т. В. Нейро-нечеткие методы в интеллектуальных системах обработки и анализа многомерной информации / Абрамова Т. В. и др. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 442 с.

Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных / пер. с англ. А. А. Слинкина. Москва : ДМК Пресс, 2015. 400 с.

Анализ данных и процессов / А. А. Барсегян и др. Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009. 512 с.

Вендров А. М. CASE-технологии. Современные методы и средства проектирования информационных систем. Москва : Финансы и статистика, 2005. 176 с. 12. BaseGroup Labs. Data analysis technologies. URL: http://basegroup.ru.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Богданова , Л., & Аносов , В. . (2021). ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НІШ КОНСТРУКЦІЙ РІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖІ КОХОНЕНА . Технічні науки та технології, (1(23), 45–52. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-45-52

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ