МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН НА СУДНАХ ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Урум Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2493-9314
  • Микола Литвин Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій , Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1010-2329
  • Оксана Рященко Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9242-0752
  • Оксана Бабере Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8711-8495

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-162-174%20

Ключові слова:

екологічність; кавітація; окислення; переробка; рідкі забруднювачі; стічні води

Анотація

У статті виділено основні напрями удосконалення методів очищення стічних вод: інтенсифікація окисних процесів; включення до технологічного процесу обробки кавітації як одного із сучасних методів очищення стічних вод. Розроблено рекомендацій щодо удосконалення методів переробки рідких небезпечних речовин на суднах змішаного (ріка-море) плавання.

Завдяки високій інтенсивності вібрації та температурі в окремій точці кавітацією активно руйнуються органічні сполуки, колоїди, клітинні мембрани мікроорганізмів і навіть знищуються віруси. У зв'язку з цим кавітаційну обробку можна використовувати як на стадії первинного очищення рідких речовин, так і для їх доочищення та знезаражування.

Біографії авторів

Наталія Урум , Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

кандидат педагогічних наук, доцент

Микола Литвин , Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

кандидат біологічних наук, доцент

Оксана Рященко , Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

старший викладач

Оксана Бабере , Дунайський інститут водного транспорту Державного університету інфраструктури та технологій

асистент

Посилання

Бойченко С. В., Саєнко Т. В. Екологічна освіта – основа сталого розвитку суспільства. Київ : Видавництво університету «Україна», 2013. 502 с.

Зеркалов Д. В., Ткачук К. Н., Ткачук К. К. Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління : монографія. Київ : Основа, 2011. 209 с.

Васильев А. Л., Васильев Л. А., Бокова И. В. Биологическая предочистка в технологиях водоподготовки для питьевых целей : монография. Н. Новгород : Изд-во ННГАСУ, 2011. 118 с

Опыт и перспективы применения УФ-обеззараживания. Часть I / С. В. Волков, С. В. Костюченко и др. Экология и промышленность России. 2000. Сентябрь. С. 30-34.

Макаров В. Г., Никитин B. C., Симоненко А. С. Общесудовые и специальные системы и устройства / под общ. ред. В. Г. Макарова. Машиностроение : Энциклопедия в 40 томах. T. IV (20). Корабли и суда. Книга 1. Санкт-Петербург : Политехника, 2003. С. 526-607.

Найденко В. В., Губанов Л. Н., Чернышева В. Н. Технология очистки промышленных сточных вод: метод. указания к выполнению курсового и дипломного проектов по разделу «Очистка промышленных сточных вод». Напорные гидроциклоны. Горький : Изд-во ГИСИ им. В. П. Чкалова, 1981. 64 с.

Решняк В. И. Автономные плавучие и береговые сооружения для очистки нефтесодержащих и подсланевых вод. Сб. трудов СПбГУВК. Санкт-Петербург : ФБОУ ВПО «СПбГУВК», 1996. С. 37-48.

Мизгирев Д. С. Проектирование специальных систем судов комплексной переработки отходов : автореф. … дис. канд. техн. наук / Волжская государственная академия водного транспорта. Н. Новгород, 2009. 24 с.

Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз, теория и практика / пер. с нем. и предисловие М. И. Серебряного. Москва : Колос, 1982. 148 с.

Бойлс Д. Биоэнергия: технология, термодинамика, издержки / пер. с англ. М. Ф. Пушкарева ; под ред. Е.А. Бирюковой. Москва : Агропромиздат, 1987. 152 с.

Guisi Lofrano. Green Technologies for Wastewater Treatment. Energy Recovery and Emerging Compounds Removal. Springer Netherlands, 2012. 92 p.

Ямамото Акихиро. Экологические мероприятия и переработка отходов на транспорте. Yuso tenbo = Quart. J. Distrib. and Transp. 2005. № 244. C. 21–28.

Сагайдак А. И. Проблема водяного балласта и пути ее решения. Вестник ОДМА. 2008. № 2. С. 81-94.

International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments. Москва : Моркнига, 2005. 120 с.

Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ) и Протокол 1978 г. [Введ. 02.10.1973]. Москва : ЦРИА «Морфлот», 1980. 364 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Урум , Н., Литвин , М. ., Рященко , О. ., & Бабере , О. . (2021). МЕТОДИ ПЕРЕРОБКИ РІДКИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН НА СУДНАХ ЗМІШАНОГО ПЛАВАННЯ . Технічні науки та технології, (1(23), 162–174. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-162-174

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ