БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОРУДНОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

  • Ярослав Ляшок Донецький національний технічний університет , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7643-8485
  • Сергій Подкопаєв Донецький національний технічний університет, Ukraine
  • Олексій Повзун Донецький національний технічний університет , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8183-9585
  • Валерій Калиниченко Донецький національний технічний університет , Ukraine
  • Кирило Деменко Донецький національний технічний університет , Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-175-187

Ключові слова:

газобетон; кремнеземистий компонент; відходи збагачення залізистих кварцитів

Анотація

У роботі доведено доцільність використання відходів залізистих кварцитів (хвостів) І стадії збагачення як кремнеземистий компонент газобетонних сумішей. Уперше встановлено нові й уточнено наявні закономірності зміни активності взаємодії залізорудних відходів мокрої магнітної сепарації ПрАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» та ПрАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» з в’яжучими речовинами газобетону автоклавного тверднення на їх основі.

Біографії авторів

Ярослав Ляшок , Донецький національний технічний університет

доктор економічних наук, професор

Сергій Подкопаєв , Донецький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор

Олексій Повзун , Донецький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент

Валерій Калиниченко , Донецький національний технічний університет

кандидат технічних наук

Кирило Деменко , Донецький національний технічний університет

магістрант

Посилання

Перспективы вовлечения техногенных месторождений (на примере Украины и Грузии) / Копач П. И. и др. Екологія і природокористування. 2013. Вип. 16. С. 210-218.

Перегудов В. В, Григор’єв І. Є., Григор’єв Ю. І. Дослідження взаємозв'язків параметрів техногенних родовищ насипного типу. Гірничий вісник. 2019. Вип. 105. С. 29-34.

Єфіменко В. І., Ефіменко В. В., Ягодкіна О. О. Аналіз доцільності комплексного використання відходів гірничо-видобувних підприємств на виробництво нерудних будівельних матеріалів. Вісник Криворізького національного університету. 2014. Вип. 36. С. 159-165.

Соколова В. П., Учитель А. Д. Переработка шламовых отходов обогащения железной руды. Збагачення корисних копалин. 2017. Вип. 66(107). С. 3-12.

Ермолович Е. А. Технология переработки отходов обогащения железных руд как способ борьбы с источником негативного экологического воздействия. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2009. № 12.Т. 12. С. 375-379.

Шишкин А. А., Шишкина А. А., Щерба В. В. Особенности использования отходов горнообогатительных комбинатов в производстве строительных материалов. Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. 2013. Вип. 1(99). С. 8-12.

Закладочные смеси / Агеева М. С. и др. Modern problems and ways of their solution in science, transport, production and education, SWorld-2014. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/2014.

Ермолович Е.А. Утилизация отходов обогащения железистых кварцитов в мелкозернистой бетонной смеси для тротуарной плитки. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № 8. С. 23-25.

Використання гірничорудної промисловості у промисловому, цивільному та транспортному будівництві / Валовой О.І. та ін. Гірничий вісник. 2020. Вип. 107. С. 142-147.

Коверніченко Л.М., Хільченко О.П. Бетони на штучному пористому заповнювачі ‒ актипорориті із техногенних відходів промислових підприємств Кривого рогу. Гірничий вісник. 2019. Вип. 105. С. 118-122.

Валовой О. І., Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. Корозійна стійкість бетонів на заповнювачах з відходів металургійної промисловості. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. Рівне, 2016. Вип. 32. С. 15-22.

Лесовик Р. В. Техногенный песок в дорожном строительстве. Строительные материалы. 2009. № 12. С. 48-50.

Ядыкина В. В. Повышение эффективности асфальто- и цементобетонов на основе техногенного сырья. Наука и техника в дорожной отрасли. 2004. № 1. С. 45-47.

Тарасова Г. И., Свергузова Ж. А. Разработка способа утилизации хвостов обогащения железистых кварцитов. URL: http://conf.bstu.ru/conf/docs/0011/0222.doc.

ДСТУ Б В.2.7-90:2011. Вапно будівельне. Технічні умови. [Чинний від 01.10.2012]. Київ : Мінбуд України, 2012. 26 с.

ДСТУ-HБ B.2.7-308:2015. Настанова з виготовлення виробів з ніздрюватого бетону. [Чинний від 01.10.2016]. Київ : Мінбуд України, 2016. 52 с.

Дворкін Л. Й., Житковський В. В. Технологія опоряджувальних, теплоізоляційних та гідроізоляційних матеріалів: навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2010, 227 с.

ДСТУ БB.2.7-82:2010. В’яжучі гіпсові. Технічні умови. [Чинний від 01.03.2011]. Київ : Мінбуд України, 2011.29 с.

ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання і водонепроникності. [Чинний від 01.07.2009]. Київ : Мінбуд України, 2009.36 с.

Кравець В. Г., Білецький В. С., Смирнов В. О. Техніка і технологія збагачення корисних копалин. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 286 с.

Губіна В. Г., Заборовський В. С. Особливості речовинного складу відходів збагачення залізистих кварцитів. Геохімія та рудоутворення. 2015. Вип. 35. С. 56-62.

Дворкін Л. Й., Скрипнік І. Г. Фізико-хімічні і фізичні методи досліджень будівельних матеріалів : навч. посіб. Рівне : НУВГП, 2006. 220 с.

ДСТУ Б В.2.7-45:2010. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови. [Чинний від 01.11.2010]. Київ : Мінбуд України, 2010. 45 с. (зі Зміною № 2 від 14.06.2016. [Чинна від 01.01.2017]. Київ: Мінбуд України, 2017. 4 с.).

Шангина Н. Н. Прогнозирование физико-механических характеристик бетонов с учетом донорно-акцепторных свойств поверхности наполнителей и заполнителей : дис. … д-ра техн. наук : 05.23.05 / Петербургский государственный университет путей сообщения. Санкт-Петербург, 1998. 372 с.

Нечипоренко А. П., Шевченко Г. К. Исследование влияния термообработки и дисперсности образца на кислотно-основные свойства поверхности кремнезема. Журнал общей химии. 1985. Т. 55. Вып. 2. С. 244-253.

Танабе К. Твердые кислоты и основания. Москва : Мир, 1973. 183 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-05

Як цитувати

Ляшок , Я., Подкопаєв , С. ., Повзун , О., Калиниченко , В. ., & Деменко , К. (2021). БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ НА ОСНОВІ ВІДХОДІВ ГІРНИЧОРУДНОГО ВИРОБНИЦТВА . Технічні науки та технології, (1(23), 175–187. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-175-187

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ