ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ПІДГОТОВКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-198-207%20

Ключові слова:

геодезія; ГІС; землеустрій; освіта; наука; навчальний процес

Анотація

Освіта у сфері землеустрою набирає популярності. Вважається, що в середньому підготовка фахівця займає 15 років. Протягом працездатного віку він змушений повторно навчатися від 4-8 разів (у тому числі перекваліфікації). За останні два десятиріччя відбувся розрив зв’язків циклу «наука – освіта – виробництво». Невідповідність ринку освітніх послуг та ринку праці призводить до того, що підготовлені спеціалісти стають непотрібними або виконують малокваліфіковані роботи.

Розглянуто процес формування спеціаліста в трьох логічно пов'язаних аспектах: освітньому, науковому та виробничому. Наведено проблемні моменти при підготовці та становленні фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій». Запропоновано варіанти їх вирішення. Стаття є оглядовою.

Біографії авторів

Руслан Беспалько , Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

доктор технічних наук, доцент

Іван Казімір, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат біологічних наук, доцент

Тарас Гуцул , Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат технічних наук

Посилання

Лутай В. Сучасні філософські засади реформування української системи «освіта–наука– виробництво». Філософія освіти. 2008. № 7. С. 22–34.

Мельник Л. Ю. Інтеграція освіти, науки та виробництва в економіці аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. № 11. С. 67–73.

Козьмук П. Ф. Питання кадрового забезпечення здійснення земельної реформи. Землевпорядкування. 2001. № 2. С. 16–19.

Флекей З. Яким бути інженеру-землевпоряднику з освітнього напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». Землевпорядний вісник. 2009. № 2. С. 10–14. 5. Козьмук П. Ф., Романко Р. М. Як поліпшити якість підготовки кадрів землевпорядного профілю. Землевпорядний вісник. 2009. № 2. С. 15–17.

Боровий В. Проблеми та пропозиції до якості підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій». Землевпорядний вісник. 2013. № 7. С. 7–11.

Боровий В. Введена нова спеціальність «Геодезія та землеустрій». Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення. Землевпорядний вісник. 2016. № 4. С. 17–19.

Лазарєва О. В. Питання кадрового забезпечення в системі управління земельними ресурсами. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. № 1. С. 19–28.

Русіна Н. Г. Особливості підготовки майбутніх фахівців геодезії та землеустрою в закладах вищої освіти України. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи. 2019. № 67. С. 242–246.

Про землеустрій : Закон України від 22 травня 2003 р. № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. С. 282.

Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність : Закон України від 23 грудня 1998 р. № 353-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 5-6. Ст. 46.

Рекомендації стосовно переліку та змісту документів, що подаються особами, зацікавленими у складанні кваліфікаційного іспиту / Держгеокадастр. 2013. URL: https://land.gov.ua/info/ rekomendatsii-stosovno-pereliku-ta-zmistu-dokumentiv-shcho-podaiutsia-osobamy-zatsikavlenymy-uskladanni-kvalifikatsiinoho-ispytu/.

Євсюков Т. О. До вишу за інженерною освітою – це перспективно. Землевпорядний вісник. 2019. № 4. С. 20–23.

Богіра М., Ступень М. Проблеми у землекористуванні, зумовлені проведенням земельної реформи в Україні та шляхи їх подолання. Землевпорядний вісник. 2012. № 3. С. 16–18.

Федіна А. А., Хайнус Д. Д. Геодезія та землеустрій: стан та перспективи розвитку. Перспективи та напрями збалансованого розвитку територій: збірник тез І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. 2019. С. 56–58.

Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності : Постанова Кабінету Міністрів України № 1187 від 30 грудня 2015 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 1187-2015-%D0%BF.

Зазуляк П. М., Савчук С. Г. Спеціалізована вчена рада: вісім років роботи. URL: http://igdg.lp.edu.ua/?page_id=582&lang=uk.

Ісаєв О. П. Підсумок роботи спеціалізованої вченої ради Д 01.18.02. Інженерна геодезія. 1998. Вип. 39. С. 76–81.

Дьомін М. М., Ісаєв О. П., Погорєльцев В. М., Чередніченко П. П. Спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 – 15 років. Містобудування та територіальне планування. 2013. Вип. 50. С. 5–10.

Ісаєв О. П., Чередніченко П. П. Аналіз дисертаційних робіт, захищених в спеціалізованій вченій раді Д 26.056.09 у 2012-2015 роках. Містобудування та територіальне планування. 2016. вип. 59. С. 160-215.

Третяк А. М., Третяк В. М., Дорош Й. М., Дорош О. С. Професія «землевпорядник» на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2018. № 1. С. 94–102.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-05

Як цитувати

Беспалько , Р., Казімір, І. ., & Гуцул , Т. . (2021). ПРОБЛЕМНІ МОМЕНТИ ПІДГОТОВКИ ТА СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» . Технічні науки та технології, (1(23), 198–207. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-198-207

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ