МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КЕРОВАНОГО ОБ’ЄКТА, ПРЕДСТАВЛЕНИХ МОДЕЛЛЮ МІЖРІВНЕВОГО РУХУ ЙОГО ОДИНИЦЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-106-113

Ключові слова:

аналіз; модель балансу; керований об'єкт; концептуальні основи; міжрівневий рух; передумови; система показників; структурні зрушення

Анотація

У роботі сформульовано методику аналізу структурних зрушень керованого об’єкта, одиниці якого зазнають міжрівневий рух щодо ознаки, вимірюваної у них в шкалі відношень. Концептуальними основами методики є передумови застосування балансового методу, форма моделі балансу та критерії систематизації показників, через які здійснюватиметься аналіз. Альтернативний характер руху, його збалансованість, стійкість об’єкта та зважений характер вимірювання зіставлюваних величин обумовлюють застосування в аналізі моделі міжрівневого балансу. Порядок складання моделі та сформульовані на її основі показники, якими оцінюються наслідки керуючого впливу на об’єкт, визначають послідовність і зміст етапів аналізу.

Біографії авторів

Олександр Дубягін

кандидат технічних наук, доцент

Володимир Гур’єв, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

Ірина Фірсова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

старший викладач кафедри інформаційних та комп’ютерних систем

Посилання

Терехов Л. Л. Экономико-математические методы. Москва : Статистика, 1968. 360 с.

Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. Москва : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. 832 с.

Основы теории оптимального управления / под ред. В. Ф. Кротова. Москва : Высшая школа, 1990. 431 с.

Статистика : підручник / С. С. Герасименко [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : КНЕУ, 2000. 467 с.

Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І. Теорія статистики : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2001. 320 с.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для вузов. Изд. 9-е стереотипное. Москва : Высшая школа, 2003. 479 с.

Орлов А. И. Прикладная статистика : учебник. Москва : Экзамен, 2006. 671 с.

Информационные системы и технологии / под ред. Ю. Ф. Тельнова. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 303 с.

Купалова Г. І. Теорія економічного аналізу : навч. посіб. Київ : Знання, 2018. 639 с.

Дубягін О. Б., Гурʼєв В. І., Фірсова І. В. Балансовий метод статистичного аналізу міжрівневого руху одиниць керованого структурованого об'єкта. Звіт НДР РК № 0116U005338. Чернігів : ЧНТУ, 2019. 286 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Як цитувати

Дубягін, О., Гур’єв, В., & Фірсова, І. (2021). МЕТОДИКА АНАЛІЗУ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ КЕРОВАНОГО ОБ’ЄКТА, ПРЕДСТАВЛЕНИХ МОДЕЛЛЮ МІЖРІВНЕВОГО РУХУ ЙОГО ОДИНИЦЬ. Технічні науки та технології, (2(24), 106–113. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-106-113

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ