СТВОРЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СУПУТНИКОВИМИ МЕТОДАМИ

Автор(и)

  • Володимир Артамонов Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5424-0040
  • Марина Василенко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine
  • Павло Міхно Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8045-6478
  • Владислав Карий ФОП Карий Владислав Олексійович , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1629-2218

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-218-226

Ключові слова:

: геодезична основа; Державна геодезична мережа; референцна станція; відновлення меж

Анотація

Виконано кількісний аналіз систем референцних станцій за кордоном і в Україні. Виконано аналіз результатів побудови геодезичної основи для забезпечення встановлення меж та знімання земельної ділянки ПАТ «Укртатнафта» в м. Кременчук Полтавської області. Встановлено, що регіональні особливості землекористувань промислових підприємств зумовлюють вибір систем координат, в які трансформують обчислені координати точок знімальної основи та межових знаків. Стаття є публікацією науково-методичного характеру.

Біографії авторів

Володимир Артамонов, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Марина Василенко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Павло Міхно, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Владислав Карий, ФОП Карий Владислав Олексійович

 інженер-землевпорядник

Посилання

Концепція Державної цільової науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2014-2018 роки : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 2354-р (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2354-2010-%D1%80#Text.

Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України № 554-IX (2020). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text.

Технічний звіт «Зведений каталог координат активних референцних станцій України 2015-2017 рр.» / Національний університет «Львівська політехніка». URL: http://zakpos.zakgeo.com.ua/ download/Zvit_2018.pdf.

Савчук С. Г., Проданець І. І., Калинич І. В. Перша мережа активних референцних станцій в Україні: етапи становлення та початок діяльності. Геопрофіль. 2010. № I (10). С. 16–23.

Доскіч С. В. (2019). Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України : дис. … канд. техн. наук : 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2019. 130 с.

Третяк К. Р., Смірнова О. М., Бределєва Т. М. Дослідження періодичних змін висотного положення супутникових перманентних станцій світу. Геодинаміка. 2012. № 1 (12). С. 11–29.

Kenyeres A. Categorization of permanent GNSS reference stations. 2010. URL: http://www.epncb.oma.be/productsservices/coordinates/kenyeres_2010.pdf.

Seitz M. Comparison of different combination strategies applied for the computation of terrestrial reference frames and geodetic parameter series. Proceedings of the 1st International Workshop on the Quality of Geodetic Observation and Monitoring Systems. 2011. Рр. 1–9.

Szafranek K., Bogusz J., Figurski M. Configuration of the reference stations as the element of national reference frame reliability. Geophysical Research Abstracts. 2014. Vol. 11, № 1(173). Рр. 5–15.

Мережа базових станцій. NGC.NET. NGC. URL: https://ngc.com.ua/ua/info/ngcnet.html.

Мережа референцних GNSS станцій. ZAKPOS. URL: http://zakpos.zakgeo.com.ua/ index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=96.

Сєдов А. Закордонний досвід створення мережі референтних станцій. 2016. URL: http://www.50northspatial.org/ua/zakordonnyj-dosvid-stvorennya-merezhi-referentsnyh-stantsij/.

Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками : Наказ державного комітету України із земельних ресурсів № 376 (2010). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0391-10#Text.

Про затвердження Порядку використання Державної геодезичної референцної системи координат УСК-2000 при здійсненні робіт із землеустрою : Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 509. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1646-16#Text.

Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) : Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98#Text.

Інженерні вишукування для будівництва (ДБН А.2.1-1-2014) / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2014.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-05

Як цитувати

Артамонов, В., Василенко, М., Міхно, П., & Карий, В. (2021). СТВОРЕННЯ ГЕОДЕЗИЧНОЇ ОСНОВИ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК СУПУТНИКОВИМИ МЕТОДАМИ . Технічні науки та технології, (2(24), 218–226. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-218-226

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ