ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

  • Інна Шелковська Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0986-381X
  • Сергій Лашко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9146-5687
  • Валентин Козарь Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4084-3507
  • Надія Гальченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського , Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2659-177X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-251-256

Ключові слова:

геодезія; картографія; фотограмметрія; геодезичні прилади; дистанційне навчання; платформа Moodle; тьютор

Анотація

У роботі розглянуто методичні підходи до дистанційного вивчення студентами геодезичних дисциплін. Підкреслено, що за дистанційних умов надання освітніх послуг студентам здійснюється з використанням сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Особливої уваги потребує виконання лабораторних робіт, в яких застосовуються геодезичні прилади, – вивчення правил догляду за приладами, здійснення їх перевірок і юстувань, підготовка приладів до польових спостережень, отримання навиків вимірювань вертикальних і горизонтальних кутів, напрямків, відстаней тощо. Методичні підходи до опанування геодезичних дисциплін потребують удосконалення та всебічного дослідження.

Стаття є публікацією науково-методичного характеру.

Біографії авторів

Інна Шелковська, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Сергій Лашко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Валентин Козарь, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Надія Гальченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Посилання

Пилаєва Т. В., Ламааши М. Теоретичні аспекти поняття «дистанційна освіта». Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, 31 травня – 01 червня 2018 р. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця. С. 324–327. URL: http://www.skced.hneu.edu.ua/files/tez_konferencii_simon_ kuznets_6_06_18.pdf#page=326.

Биков В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г., Рибалко О. В., Богачков Ю. М. Технологія створення дистанційного курсу : навч. посіб. / під ред. В. Ю. Бикова, В. М. Кухаренка. Київ : Міленіум, 2008. 324 с.

Алієв Х. М. Зарубіжний досвід упровадження дистанційного навчання в університетах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2017. Вип. 3. С. 11–17. URL: https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2018/01/3-1.pdf.

Кухаренко В. М., Кухаренко В. В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Міська друкарня, 2020. 409 с.

Кухаренко В. М. Тьютор дистанційного та змішаного навчання : навч. посіб. Київ : Міленіум, 2019. 307 с.

Організація середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : посібник / наук. ред. Ю. М. Богачков. Київ : Педагогічна думка, 2012. 160 с.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.-метод. посіб. / упоряд. І. П. Воротникова, Н. В. Чайковська. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с.

Фандєєва А. Є. Змішане навчання як технологія змін і трансформації. Народна освіта. 2017. Вип. 2. С. 4–9. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4544.

Броварська О. А. Роль тьюторства у організації освітнього процесу ВНЗ в умовах сучасного інформаційного суспільства: переваги та проблеми. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2018. № 1. С. 16–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2018_1_5.

Дорш, Э. А. Особенности социальной коммуникации в дистанционном образовании взрослых. Евразийское научное объединение. 2019. № 11(57). С. 473–476. URL: https://esa-conference.ru/wp-content/uploads/files/pdf/Dorsh-Ekaterina-Arkadevna.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-05

Як цитувати

Шелковська, І., Лашко, С., Козарь, В., & Гальченко, Н. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ОПАНУВАННЯ ГЕОДЕЗИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Технічні науки та технології, (2(24), 251–256. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-2(24)-251-256

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ