ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ВАЛІВ ТА ОПОРНИХ ШИЙОК РОЗПОДІЛЬЧОГО ВАЛА ПЕРИФЕРІЄЮ ОРІЄНТОВАНОГО КРУГА В РЕЖИМІ ЗАТУПЛЕННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-17-25

Ключові слова:

шліфування в режимі затуплення; циліндрична поверхня вала; опорна шийка розподільчого вала; орієнтований інструмент; периферія абразивного круга

Анотація

У науковій роботі представлені результати експериментального дослідження процесу шліфування циліндричних поверхонь валів та опорних шийок розподільчого вала периферією орієнтованого круга в режимі затуплення. Виміряно активну потужність залежно від повздовжньої подачі під час шліфування. Наведено розподіл температури, осцилограми т.е.р.с. по координаті обробки та осцилограми радіального биття деталей під час обробки. Також було виміряно шорсткість оброблених поверхонь деталей.

Біографії авторів

Андрій Єрошенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій машинобудування та деревообробки

Ярослав Кужельний, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Володимир Морочко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

аспірант

Володимир Винник, PET Technologies

налагоджувальник верстатів і маніпуляторів з програмним керуванням

Посилання

Ящерицын П. И. Основы резания материала и режущий инструмент / П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Н. И. Жигалко. – Минск: Вышейшая школа, 1975. – 528 с.

Маслов Е. Н. Теория шлифования материалов / Е. Н. Маслов. – М.: Машиностроение, 1974. – 320 с.

Байкалов А. К. Введение в теорию шлифования материалов / А. К. Байкалов. – К.: Наукова думка, 1978. – 207 с.

Филимонов Л. Н. Высокоскоростное шлифование / Л. Н. Филимонов. – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1979. – 248 с.

Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали: монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов: ЧГТУ, 2009. – 356 с.

Кальченко В. И. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом / В. И. Кальченко, Н. Н. Погиба, Д. В. Кальченко // Сверхтвердые материалы: научно-теоретический журнал. – 2012. – № 2. – С. 58–73.

Determination of cutting forces in grinding with crossed axes of tool and workpiece / V. V. Kalchenko, A. M. Yeroshenko, S. V. Boyko, N. M. Sira // Acta Mechanica et Automatica. – 2017. – Vol. 11, No. 1(39). – Pр. 58–63.

Development of a model of tool surface dressing when grinding with crossed wheel and cylindrical part axes / V. Kalchenko, V. Kalchenko, O. Kalchenko et al. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 3(1). – Pp. 23-29.

Корчак С. Н. Производительность процесса шлифования стальных деталей / С. Н. Корчак. – М.: Машиностроение, 1974. – 280 с.

Основы теории резания материалов: учебник / Н. П. Мазур, Ю. Н. Внуков, А. И. Грабченко и др. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2013. – 534 с.

Дослідження теплонапруженості процесу шліфування циліндричних поверхонь периферією орієнтованого круга в режимі затуплення / В. В. Кальченко, Н. М. Сіра, Я. В. Кужельний, В. В. Морочко // Технічні науки та технології. – 2021. – № 1 (23). – С. 9–16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Єрошенко, А., Кужельний, Я., Морочко, В., & Винник, В. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ПОВЕРХОНЬ ВАЛІВ ТА ОПОРНИХ ШИЙОК РОЗПОДІЛЬЧОГО ВАЛА ПЕРИФЕРІЄЮ ОРІЄНТОВАНОГО КРУГА В РЕЖИМІ ЗАТУПЛЕННЯ. Технічні науки та технології, (3(25), 17–25. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-17-25

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ