ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ МАЯТНИКА ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-38-44

Ключові слова:

нелінійна динаміка; коливання; маятник; біциліндро-конічний барабан; рівняння Лагранжа 2-го роду; математична модель; числовий експеримент; фазова траєкторія

Анотація

Розглянуто задачу руху маятника змінної довжини, який являє собою вантаж із точковою масою, який здійснює 2D коливання на невагомому гнучкому канаті, що намотують на біциліндро-конічний барабан, який обертається на-вколо власної осі. Отримана математична модель системи, визначені рівняння руху і співвідношення між кутовими та декартовими координатами. Складена програма й виконаний числовий експеримент. Отримані залежності від часу лінійних та кутових переміщень та швидкостей, побудовані відповідні графіки, фазові портрети та траєкторія руху вантажу. Знайдено величину натягу підйомного канату.

Біографії авторів

Серій Подлєсний, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, доцент кафедри технічної механіки

Микола Дорохов, Донбаська державна машинобудівна академія

кандидат технічних наук, завідувач кафедри підйомно-транспортних машин

Юрій Єрфорт, Донбаська державна машинобудівна академія

доцент кафедри технічної механіки

Олександр Стадник, Донбаська державна машинобудівна академія

старший викладач кафедри технічної механіки

Посилання

Podlesny S. Dynamics of a spherical pendulum on a nonlinear elastic suspension under the action of a variable side aerodynamic load / S. Podlesny // Visnyk TNTU (Tern.). – 2020. – Vol. 98, № 2. – Рp. 49-58.

Freundlich J. Dynamics of a coupled mechanical system containing a spherical pendulum and a fractional damper [Electronic resource] / J. Freundlich, D. Sado // Physics. Meccanica. – 2020. – Vol. 55. – Рр. 2541–255. DOI: https://doi.org/10.1007/s11012-020-01203-4.

Зінько Р. Маятник змінної довжини [Електронний ресурс] / Р. Зінько. – Режим доступу: http://www.zinko.lviv.ua/index.php?artid=1472900553.

Ольшанский С. В. Нестационарные колебания осциллятора переменной массы с учётом вяз-кого трения / С. В. Ольшанский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 3 (75). – С. 18-27.

Ловейкін В. Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату / В. Ловейкін, П. Лимар // Вісник ТНТУ. – 2014. – Том 73, № 1. – С. 102–109.

Research into 2D dynamics and control of small oscillations of a cross-beam during transportation by two overhead cranes [Electronic resource] / A. V. Perig, A. N. Stadnik, A. A. Kostikov, S. V. Podlesny // Shock and Vibration. – 2017. – Asses mode: http://downloads.hindawi.com/journals/sv/2017/9605657.pdf.

Ловейкін В. С. Оптимізація режиму руху механізму зміни вильоту вантажу баштового крана з горизонтальною стрілою / В. С. Ловейкін, Ю. О. Ромасевич, О. В. Стехно // Машинобу-дування. – 2017. – № 20. – С. 11-18.

Подоляк О. С. Математичне моделювання сумісного руху механізмів підйому, повороту і зміни вильоту крана ДЕК-251 / О. С. Подоляк, М. О. Болибік // Машинобудування. – 2017. – № 19. С. 61-67.

Паламарчук Д. А. Исследование динамики движения стреловой системы крана при авто-матическом управлении механизмом изменения вылета / Паламарчук Д. А. // Вісник Національ-ного університету водного господарства та природокористування. Серія «Технічні науки». 2014. Вип. 3(67). С. 361-370.

Булатов Л. А. Исследование движения оборотного математического маятника с изменя-ющейся длиной нити / Л. А. Булатов, В. Д. Бертяев, А. Е. Киреева // Известия ТулГУ. Технические науки. – 2010. – Вып. 2, ч. 1. – С. 11-18.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Подлєсний, С., Дорохов, М., Єрфорт, Ю., & Стадник, О. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛИВАНЬ МАЯТНИКА ЗМІННОЇ ДОВЖИНИ. Технічні науки та технології, (3(25), 38–44. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-38-44

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ