ВИВЧЕННЯ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АНІМАЦІЙНИЙ СИМУЛЯТОР)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-45-54

Ключові слова:

навчальний процес; гідравліка; рівняння Бернуллі; моделювання; симулятор

Анотація

Для вивчення курсу гідравліки, а також інших дисциплін важливим є рівняння Бернуллі. При виконанні лабораторних
робіт, при проєктуванні гідравлічних систем використовують це рівняння. Його складові мають розмірність напору,
тиску або питомої енергії. Програмний продукт призначений для імітаційного виконання лабораторних робіт з основних розділів гідромеханіки. Методики виконання лабораторних робіт в оболонці комп’ютерної програми передбачають знайомство з фізичним явищем і його теоретичне вивчення, ознайомлення з пристроєм і принципом дії експериментальних установок. Наочна візуалізація з інтерактивністю сприяє ефективному засвоєнню навчального матеріалу.
Ця стаття є науково-методичною.

Біографії авторів

Геннадій Пасов, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Наталія Сіра, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Олена Слєднікова, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Антоніна Кологойда, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Віра Мурашковська, Національний університет «Чернігівська політехніка»

старший викладач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Посилання

Бочков В. М. Обладнання автоматизованого виробництва: навчальний посібник / В. М. Бочков, Р. І. Сілін. – Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 2000. – 380 c.

Грабченко А. И. 3D моделирование алмазно-абразивных инструментов и процессов шлифования: учебное пособие / А. И. Грабченко, В. Л. Доброскок, В. А. Федорович. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 364 с.

Маров М. Н. Энциклопедия 3ds max 8 (+CD) / М. Н. Маров. – СПб: Питер, 2010. – 1388 с.

Горелик А. Г. Основы моделирования и визуализации в 3ds max (в упражнениях) / А. Г. Горелик. – СПб: Питер, 2011. – 398 с.

Сахно Ю. О. Гідравліка і гідропневмоавтоматика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Сахно. – Чернігів: ЧДТУ, 2004. – 148 с.

Аббасов И. Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне / И. Б. Аббасов. – СПб: Питер, 2013. – 92 с.

Михальченко Д. О. Анімаційне моделювання храпових механізмів для створення обертального переривчастого руху / Д. О. Михальченко // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С. 22-23.

Пасов Г. В. Анімаційне моделювання механізмів для створення реверсивного, обертального руху / Г. В. Пасов, В. І. Венжега, А. В. Рудик // Технічні науки та технології. – 2016. – № 1(3). – С. 60–65.

Пасов Г. В. Анімаційне моделювання гідроциліндрів та пневмокамер для створення прямолінійного поступального руху / Г. В. Пасов, В. І. Венжега // Технічні науки та технології. – 2018. – № 4(14). – С. 34–40.

Програмні продукти [Електронний ресурс] // Офіційний сайт SunSpire Art group. – Режим доступу: http://www.sunspire.ru/products/cnc-simulator/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Пасов, Г., Сіра, Н., Слєднікова, О., Кологойда, А., & Мурашковська, В. (2021). ВИВЧЕННЯ РІВНЯННЯ БЕРНУЛЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (АНІМАЦІЙНИЙ СИМУЛЯТОР). Технічні науки та технології, (3(25), 45–54. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-45-54

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ