МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК ДЕСНЯНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-265-272

Ключові слова:

водні ресурси; екологічний стан; навколишнє середовище; річка Десна; Деснянський басейн

Анотація

В даній роботі, на основі матеріалів Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагенства
України та Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації був прове-
дений аналіз моніторингу водокористування та водовідведення в Чернігівській області за 30 років, побудований гра-
фік водокористування та водовідведення, який показав динаміку змін в цій галузі. Також були визначені основні речо-
вини забруднювачі та підприємства, які скидають забруднені стоки у відкриті водойми. Запропоновані шляхи
поліпшення екологічного стану водних ресурсів Чернігівського регіону.

Біографія автора

Віктор Мовенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

старший викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Водний кодекс України від 06.06.1995 № 213/95-ВР [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25.06.1991 № 1264-XII [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом : Закон України від 04.10.2016 № 1641-VIII [Елетронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1641-19#Text.

Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2019 рік [Електронний ресурс] // Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. – Режим доступу до ресурсу: http://eco.cg.gov.ua/index.php?id=15801&tp=1&pg.

Антропогенне навантаження на суббасейн річки Десна [Електронний ресурс] // Деснянське басейнове управління водних ресурсів Держводагентства України. – 2021. – Режим доступу: https://desna-buvr.gov.ua/antropohenne-navantazhennia-na-subbaseyn-richky-desna/.

Екологічні основи управління водними ресурсами : навч. посіб. [Електронний ресурс] / Томільцева А. І., Яцик А. В., Мокін В. Б. та ін. – К.: Інститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017. – 216 с. – Режим доступу до ресурсу:

http://dea.edu.ua/img/source/Book/4.pdf.

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною : Наказ МОЗ України № 400 від 12.05.2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 51. – Ст. 1717.

Василенко О. А. Раціональне використання та охорона водних ресурсів : навчальний посібник / О. А. Василенко, Л. Л. Литвиненко, О. М. Квартенко. – Рівне : НУВГП, 2007. – 246 с.

Левківський С. С. Раціональне використання та охорона водних ресурсів / С. С. Левківський. – К. : Либідь, 2006. – 280 с.

Рябець К. А. Екологічне право України : навчальний посібник / К. А. Рябець. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 438 с.

Терещук О. І. Гідрологічний режим та екологічний стан р. Десна в межах Чернігівської області / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – 2014. – Вип. 10. – С. 62-71.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Як цитувати

Мовенко, В. (2021). МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК ДЕСНЯНСЬКОГО БАСЕЙНУ. Технічні науки та технології, (3(25), 265–272. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-3(25)-265-272

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ