ЗАЛЕЖНІСТЬ СТАТИЧНОЇ МІЦНОСТІ КРУПНИХ КРИСТАЛІВ СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ ТИПУ Ib ОКТАЕДРИЧНОГО ГАБІТУСУ, ПІСЛЯ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВІД ЇХНЬОГО РОЗМІРУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-4(26)-43-49

Ключові слова:

монокристал; синтетичний алмаз типу Ib; октаедричний габітус; статична міцність; алмаз- ний інструмент.

Анотація

У статті приділено увагу проблемі використання крупних монокристалів синтетичного алмазу типу Іb в буровому інструменті. Продемонстровано, що в результаті хіміко-термічної обробки на поверхні штучних монокристалів формуються мікрокристали у формі октаедрів та кубів. На відміну від класичного підходу, коли для виробництва бурового обладнання використовуються кристали IIb, нами представлені кристали Ib оскільки вони найближче до природного алмазу за фізико-механічними властивостями. Було показано, що кристали розміром 2000...2100 мкм мають більш високе значення статичної міцності, ніж кристали розміром 2200 мкм і більше

Біографії авторів

Максим Цисар, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Анатолій Закора, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Антон Бабак, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Сергій Івахненко, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

доктор технічних наук, провідний науковий співробітник

Олег Заневський, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Галина Ільницька, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля

кандидат технічних наук старший науковий співробітник

Євгенія Закора, Інститут надтверндих матеріалів ім. В. М. Бакуля

провідний інженер

Посилання

Change of dislocations density in single crystals of various types diamonds depending on the growth temperature and rate / O. M. Suprun, G. D. Ilnitskaya, V. A. Kalenchuk, O. A. Zanevskii, S. N. Shevchuk, V. V. Lysakovskii // Functional materiаls. – 2016. – V. 23, № 4. – Рр. 552-556.

Влияние свойств микропорошков алмаза на прочность и долговечность изготовленных на их основе поликристаллических сверхтвердых материалов / М. Г. Лошак, А. А. Шульженко, Л. И. Александрова и др. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления : сб. науч. трудов. – К. : Изд-во ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2008. – Вып. 11. – С. 218-221.

Физические свойства алмаза : справочник / Н. В. Новиков, Ю. А. Кочержинский, Л. А. Шульман и др. ; под ред. Н. В. Новикова. – К. : Наукова думка, 1987. – 189 с.

Механические характеристики алмазных композиционных материалов, полученные с использованием алмазов различных размеров / А. А. Шульженко, М. Г. Лошак, Л. Н. Девин и др. // Породоразрушающий и металлообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления : сб. науч. трудов. – К. : Изд-во ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2006. – Вып. 9. – С. 139-145.

Дронова Н. Д. Характеристика и оценка алмазного сырья / Н. Д. Дронова, И. Е. Кузьмина.– М. : МГГУ, 2004. – 400 с.

Епифанов В. И. Технология обработки алмазов в бриллианты : учеб. пособие / В. И. Епифанов, А. Я. Песина, Л. В. Зыков. – М. : Высшая школа, 1987. – 337 с.

Кадомський С. В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання деталей машин / С. В. Кадомський. – Київ : НУХТ, 2016. – 169 с.

ISO 15253:2000 Ophthalmic optics and instruments – Optical devices for enhancing low vision [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.iso.org/standard/26286.html.

ISO 4506:2018 Hardmetals – Compression test [Electronic resource]. – Accessed mode:

https://www.iso.org/standard/69221.html.

ДСТУ 3292-95. Порошки алмазні синтетичні. Загальні технічні умови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://online.budstandart.com/ua/catalog/docpage.html?id_doc=54145.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-16

Як цитувати

Цисар, М., Закора, А., Бабак, А., Івахненко, С., Заневський, О., Ільницька, Г., & Закора, Є. (2022). ЗАЛЕЖНІСТЬ СТАТИЧНОЇ МІЦНОСТІ КРУПНИХ КРИСТАЛІВ СИНТЕТИЧНОГО АЛМАЗУ ТИПУ Ib ОКТАЕДРИЧНОГО ГАБІТУСУ, ПІСЛЯ ХІМІКО-ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ, ВІД ЇХНЬОГО РОЗМІРУ. Технічні науки та технології, (4(26), 43–49. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-4(26)-43-49

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ