МЕТОДИКА ПРОЄКТНОГО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СЛІДКУЮЧОГО ПРИВОДА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Автор(и)

  • Євген Батурін Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0670-8320
  • Олексій Романченко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4327-1105
  • Олександр Голубенко Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2221-6756
  • Володимир Соколов Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0459-1824

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-16-26

Ключові слова:

спеціальне технологічне обладнання; електрогідравлічний привод; слідкуючий привод; дросельне регулювання; статичні характеристики; динамічні характеристики; розрахункова схема; перехідний процес; кори- гуюча ланка

Анотація

Представлено інженерну методику проєктного розрахунку електрогідравлічного слідкуючого привода спеціалізованого технологічного обладнання. Розглянуто приводи із дросельним регулюванням технологічного обладнання, представленого в сучасному виробництві. Проведено аналітичний огляд основних параметрів електрогідравлічного слідкуючого привода. У роботі наведена інженерна методика, яка дозволяє провести оцінювання основних параметрів та здійснити вибір головних елементів і пристроїв привода, спрогнозувати його статичні та
динамічні характеристики. Наведено приклад проєктного розрахунку електрогідравлічного слідкуючого привода спеціального технологічного обладнання. Розрахунки виконані за допомогою програмного забезпечення Simulink з пакета прикладних програм MATLAB.

Біографії авторів

Євген Батурін, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

аспірант

Олексій Романченко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізничного транспорту

Олександр Голубенко, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор технічних наук, професор, професор кафедри залізничного транспорту

Володимир Соколов, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машинобудування та прикладної механіки

Посилання

Петраков Ю. В. Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням : навч. посіб. / Ю. В. Петраков – К. : УкрНДІАТ, 2003. – 383 с.

Свешников В. К. Станочные гидроприводы : справочник / В. К. Свешников. – М. : Машиностроение, 2008. – 640 с.

Попов Д. Н. Динамика и регулирование гидро- и пневмосистем / Д. Н. Попов. – М. : Машиностроение, 1987. – 464 с.

Гидроприводы и гидропневмоавтоматика станков / В. А. Федорец, М. П. Педченко, А. Ф. Пичко, Ю. В. Пересадько, В. С. Лысенко. – К. : Высш. школа, 1987. – 375 с.

Навроцкий К. Л. Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов / К. Л. Навроцкий. – М. : Машиностроение, 1991. – 384 с.

Rydberg K. E. Hydraulic Servo Systems: Dynamic Properties and Control / К. Е. Rydberg // Linköping University Electronic Press, Linköping, 2016.

Попов Д. Н. Механика гидро- и пневмоприводов : учеб. для вузов / Д. Н. Попов. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2005. – 320 с.

Соколов В. І. Корекція автоматичного електрогідравлічного приводу технологічного обладнання / В. І. Соколов, О. Г. Степанова, Є. О. Батурін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2020. – № 4 (260). – С. 72-78.

Sokolov V. Determination of Transfer Functions for Electrohydraulic Servo Drive of Technological Equipment / V. Sokolov., O. Krol // Advances in Design, Simulation and Manufacturing. DSMIE 2018 : Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer, Cham, 2021. – Рр. 364-373.

Sokolov V. Choice of Correcting Link for Electrohydraulic Servo Drive of Technological Equipment / V. Sokolov, О. Krol, О. Stepanova // Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019: Lecture Notes in Mechanical Engineering. – Springer, Cham,2020. – Рр. 702-710.

Основы технической механики жидкостей и газов : учеб. пособ. для вузов / А. А. Коваленко, В. И. Соколов, А. Х. Дымнич, П. Е. Уваров. – Луганск : ВУГУ, 1998. – 272 с.

Соколов В. І. Гідравліка / В. І. Соколов, О. С. Кроль, О. В. Єпіфанова. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2017. – 160 с.

Петраков Ю. В. Теорія автоматичного управління в металообробці / Ю. В. Петраков. – К. : ІЗМН, 1998. – 212 с.

Лазарев Ю. Ф. Начала программирования в среде MatLAB : учеб. пособ. / Ю. Ф. Лазарев. – К. : НТУУ «КПИ», 2003. – 424 с.

Попович М. Г. Теорія автоматичного керування : підручник / М. Г. Попович, О. В. Ковальчук. – К. : Либідь, 2007. – 656 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Батурін, Є. ., Романченко, О. ., Голубенко, О. ., & Соколов, В. . (2022). МЕТОДИКА ПРОЄКТНОГО РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО СЛІДКУЮЧОГО ПРИВОДА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. Технічні науки та технології, (1(27), 16–26. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-16-26

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ