КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ І ТЕПЛОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ, НАПОВНЕНИХ ЗОЛЬНИМИ МІКРОСФЕРАМИ

Автор(и)

  • Юлія Казимиренко Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7120-8226
  • Наталія Лебедєва Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4006-7889
  • Тетяна Макруха Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8841-1688

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-38-44

Ключові слова:

стійкість до нафталіну; теплозміни; термостійкість; термостабільність; структура; елек- тродугове напилення

Анотація

У статті висвітлено доцільність застосування електродугових покриттів з Св-08 і 65Г, наповнених зольними мікросферами алюмосилікатного складу, в технологіях захисту та відновлення деталей і конструкцій хімічного обладнання. Експериментально досліджено корозійну стійкість покриттів до нафталіну; наведено результати теоретичних розрахунків ефективних коефіцієнтів теплопровідності і термічного лінійного розширення для покриттів зрізним наповненням мікросферами. Стабільність теплофізичних властивостей експериментально підтверджено
дослідженнями термостійкості й термостабільності покриттів, напилених на сталеву підкладку з Ст3, в умовах циклічних навантажень при температурах 570 °C/10 °C.

Біографії авторів

Юлія Казимиренко, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри матеріалознавства і технології металів

Наталія Лебедєва, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри матеріалознавства і технології металів
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Тетяна Макруха, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

кандидат технічних наук, викладач кафедри матеріалознавства і технології металів

Посилання

Демченко В. О. Дослідження мінералогічного складу, структури і властивості поверхні зольних мікросфер України / В. О. Демченко, О. І. Сім’ячко, В. А. Свідерський // Технологічний аудит і резерви виробництва : науч. журн. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 28-34.

Редько О. І. Дослідження складу і технології формування захисних покриттів з підвищеними антикорозійними характеристиками і зносостійкістю / О. І. Редько, Р. Г. Редько // Наукові нотатки : міжвуз. зб. ‒ Луцьк, 2018. ‒ № 64. ‒ С. 179-183.

Орловський В. М. Розроблення термостійких полегшених і легких тампонажних матеріалів / В. М. Орловський, А. М. Похилко, В. І. Дмитренко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : всеукраїнський щоквартальний науково-технічний журнал. – 2016. ‒ № 3(60). ‒ С. 79-84.

Прогнозна оцінка теплозахисних і механічних властивостей конструкційно-теплоізоляційних керамічних матеріалів / Л. П. Щукіна, Я. О. Галушка, Л. О. Ященко, С. Л. Лігезін // Вісник національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія. – 2021. ‒ № 1(5). ‒ С. 68-74.

Демідов Д. В. Вивчення впливу мінеральних наповнювачів на вогнезахисні характеристики водно-дисперсійних лакофарбових покриттів / Збірник наук. праць Українського державного університету залізничного транспорту. ‒ 2018. ‒ № 182. ‒ С. 37-43.

Казимиренко Ю. О. Дослідження технологічних можливостей підвищення зносостійкості електродугових покриттів з 65Г / Ю. О. Казимиренко, Н. Ю. Лебедєва // Матеріали Х міжнар. наук.-техн. конф. «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». ‒ Миколаїв : НУК, 2019. – С. 300-304.

Формирование электродуговых покрытий с повышенной прочностью, демпфирующей способностью и коэффициентом поглощения излучений / Ю. А. Казимиренко, Н. Ю. Лебедева, А. А. Карпеченко, А. А. Жданов // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Луцьк : ЛНТУ, 2013. – № 41, ч. 1. – С. 117-121.

Сіренко Г. О. Термотривкі полімери : [підручник] / Г. О. Сіренко, І. Б. Складнюк. ‒ Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2021. ‒ 401 с.

Шутчинська К. С. Способи дослідження теплопровідності композиційних матеріалів / К. С. Шутчинська, І. Г. Ткаченко, Ю. В. Морозов // Physics and mathematics :Colloqium-Journl. ‒ Część, Warszawa, Polska, 2021. ‒ № 24 (100). ‒ С. 40-41.

Поплавко Ю. М. Фізика твердого тіла : [підручник : в 2-х томах] / Ю. М. Поплавко. ‒ К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. – Том 1: Структура, квазічастинки, метали, магнетики, 2017. ‒ 415 с.

Kazymyrenko Y. The Effective Mechanical Properties of Metal-Glass Materials / Y. Kazymyrenko // The advanced science journal. – 2016. – Iss. 1. – Pр. 90–94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Казимиренко, Ю. ., Лебедєва, Н. ., & Макруха, Т. . (2022). КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ І ТЕПЛОЗАХИСНІ ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ ПОКРИТТІВ, НАПОВНЕНИХ ЗОЛЬНИМИ МІКРОСФЕРАМИ. Технічні науки та технології, (1(27), 38–44. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-38-44

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ