РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЦИКЛОЇДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ

Автор(и)

  • Сергій Струтинський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9739-0399
  • Роман Семенчук Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9470-2756

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-54-59

Ключові слова:

епіциклоїдальне профіль за допомогою ряду Фур’є; гіпоциклоїдальне зачеплення; високоточний шарнір; дослідження точності циклоїдального редуктора; циклоїдальна передача

Анотація

Запропоновані спеціальні методи та математичні моделі, що дозволяють описати реальний профіль поверхні колеса циклоїдальної передачі. Розроблена методологія визначення параметрів точності за допомогою аналізу відмінностей між геометрією поверхні дослідного зразка та теоретичним профілем. При моделюванні застосовано сплайн-інтерполяцію. Розроблена методика дозволяє за допомогою рядів Фур’є визначити реальний профіль сателіту, що дає можливість більш вірогідно оцінити точність на етапі виготовленої передачі. При визначенні геометричних параметрів сателіту пропонується застосувати вірогіднісних методів. Результати моделювання дозволяють визначити не лише інтегральні характеристики геометрії поверхні. Вони придатні для визначення точності виготовлення сателіту та характеристик циклоїдальної передачі в цілому.

Біографії авторів

Сергій Струтинський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, доцент кафедри прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки

Роман Семенчук, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри прикладної гідроаеромеханіки і мехатроніки

Посилання

Наземные военные роботы ВС США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.modernarmy.ru/article/256/nazemnie-voennie-roboti-ssha.

Кинематический анализ планетарно-цевочных механизмов / А. С. Иванов [и др.] // Вестник машиностроения. – 2012. – № 8. – С. 22-25.

Каратушин С. И. Моделирование контактных нагрузок в среде ANSYS для неэвольвентных зацеплений / С. И. Каратушин, Д. А. Храмова, П. Н. Бокучава // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. – 2018.

Strutynskyi S. Іnvestigation of the accuracy of the manipulator of the robotic complex constructed on the basis of cycloidal transmission / S. Strutynskyi, R. Semenchuk // Technology audit and production reserves. – 2021. – Vol. 4 No. 1(61). – Рр. 6-14.

Носков К. А. Циклоидальные редукторы приводов технологического оборудования / К. А. Носков, А. В. Липов, Г. С. Бальшаков // Выпускная квалификационная работа. – Пенза, 2017. – С. 7-9.

Киричок П. О. Спеціальні методи наукових досліджень : підручник / П. О. Киричок, С. В. Струтинський, В. Г. Олійник. – К. : Вид. дім «Артек», 2016. – 592 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Струтинський, С., & Семенчук, Р. . (2022). РОЗРОБЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОЧНОСТІ РЕАЛЬНИХ ПОВЕРХОНЬ ЗУБЧАСТИХ КОЛІС ЦИКЛОЇДАЛЬНИХ ПЕРЕДАЧ. Технічні науки та технології, (1(27), 54–59. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-54-59

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ