АНАЛІЗ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ ВУЗЛІВ ПРИЄДНАННЯ ВАНТОВОГО КАНАТУ ДО СПОРУДИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-67-73

Ключові слова:

допустимі відхилення; напружено-деформований стан; вантовий канат; кут повороту; внут- рішні сили навантаження

Анотація

На основі метода механіки шаруватих композитних матеріалів була створена модель, яка здатна оцінити вплив дефектів приєднання канату до залізобетонного покриття будівлі на його напружено деформований стан.
Отримані розрахунки дають можливість визначити допустиму похибку приєднання кінців канату до споруди, що суттєво сприяє підвищенню безпеки експлуатації загалом. Вони надають можливість визначати допустиму похибку приєднання кінців канату до споруди та сприяють підвищенню безпеки експлуатації останньої. Результати отримані методами механіки композитних матеріалів з використанням моделювання в системі Mathcad, що дозволяє вважати їх достатньо достовірними.

Біографії авторів

Юліана Гупало, Дніпровський державний технічний університет

аспірантка кафедри технології машинобудування та зварювання

Юліана Гупало, Дніпровський державний технічний університет

аспірантка кафедри технології машинобудування та зварювання

Іван Бельмас, Дніпровський державний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування та зварювання

Олена Білоус, Дніпровський державний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузеве машинобудування

Ганна Танцура, Дніпровський державний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри галузевого машинобудування

Посилання

Стороженко Л. І. Дослідження напруженого стану елементів вузлових з’єднань структурно-вантових стале залізобетонних покриттів на основі результатів моделювання умов їх роботи / Л. І. Стороженко // Містобудування та територіальне планування. – 2016. – № 61. – С. 343-345.

Гасій Г. М. Напружено-деформований стан структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій покриття / Г. М. Гасій // Проблеми сучасного будівництва : матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів. – Полтава, 2012. – С. 121-122.

De Sousa Jr. J. B. Numerical analysis of composite steel-concrete columns of arbitrary cross section / De Sousa Jr. J. B., Caldas R. B. // Journal of structural engineering. – 2005. – Vol. 131, № 11. – Pр. 1721–1730.

Storozhenko L.I Experimental research of strain-stress state of ferrocement slabs of composite reinforced concrete structure elements / L. I. Storozhenko, G. M. Gasii // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – Vol. 6. – Pр. 40–42.

Дослідження і проектування сталезалізобетонних структурних конструкцій / Л. І. Стороженко, В. М. Тимошенко, О. В. Нижник, Г. М. Гасій, С. О. Мурза. – Полтава : АСМІ, 2008. – 262 с.

Стороженко Л. І. Просторові сталезалізобетонні структурно-вантові покриття : монографія / Л. І. Стороженко, Г. М. Гасій, С. А. Гапченко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 218 с.

Стороженко Л. І. Результати експериментальних досліджень сталезалізобетонного структурного покриття / Л. І. Стороженко, В. М. Тимошенко, Г. М. Гасій // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Рівне. – 2008. – № 16. – С. 376-381.

Колосов Д. Л. Обґрунтування параметрів та конструкцій двошарових гумотросових конвеєрних стрічок для гірничих підприємств : дис... канд. техн. наук: 05.05.06. / Д. Л. Колосов. – Дніпропетровськ, 2002. – 164 с.

Бельмас І. В. Розподіл зусиль в причепному пристрої плоского тягового органу / І. В. Бельмас, Л. Д. Колосов // Математичне моделювання. – 2008. – № 1(18). – С. 33-35.

Ропай В. А. Шахтные уравновешивающие канаты : монография / В. А. Ропай. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2016. – 263 с.

Напряженное состояние плоской резинотросовой ленты на барабане подъемно-транспортной машины / І. В. Бельмас, Д. Л. Колосов, Н. А. Даніяров, А. І. Танцура, А. Ж. Карсакова // Труды университета. Карагандинский технический университет. – Казахстан, 2013. – № 3. – С. 75-77.

Бельмас И. В. Исследование напряженно-деформированного состояния резинотросового каната на участке перехода к трубчатой форме / И. В. Бельмас, Д. Л. Колосов, О. Л. Колосов // Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2014. – № 12. – С. 48-55.

The stress-strain state of the flat rope of hoisting engine with considering their technical state / I. Belmas, D. Kolosov, О. Dolgov, G. Tantsura // Innovations in science and education: challenges of our tame. Collection jf scientific papers. – London : LASHE, 2017. – Рp. 191-196.

Бельмас І. В. Взаємодія гумотросового канату з приводним барабаном. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) / І. В. Бельмас, Д. Л. Колосов, О. І. Білоус. – Каменське : ДДТУ, Тематичний випуск. Машини і пластична деформація металу, 2018. – C. 168-173.

Zabolotny K. Definition of rating loading in spires of multilayer winding of rubber-rope cable / K. Zabolotny, Y. Panchenko // New Techniques and technologies in Mining. – 2010. – Pp. 223-229.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Гупало, Ю. ., Гупало, Ю. ., Бельмас, І. ., Білоус, О., & Танцура, Г. . (2022). АНАЛІЗ ДОПУСТИМИХ ВІДХИЛЕНЬ ВУЗЛІВ ПРИЄДНАННЯ ВАНТОВОГО КАНАТУ ДО СПОРУДИ. Технічні науки та технології, (1(27), 67–73. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-67-73

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ