ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ УТРИМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Автор(и)

  • Віктор Романенко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1918-7090
  • Леонід Головко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7803-0312
  • Михайло Блощицин Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3688-7948
  • Віктор Дубнюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6146-9265

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-82-91

Ключові слова:

біметал; комбінований процес; розплав; функціональна конструктивна складова; міцність зчеплення

Анотація

Наведено аналіз існуючих способів та представлено нові комбіновані процеси виготовлення біметалів, де на поверхні його функціональної складової шляхом лазерного або дугового зварювання створюється спеціальна регулярна конструкція з утримувачів, підготовлена складова розміщується в піщаній формі. На поверхню функціональної складової через отвір в формі із дозатору подається розплав конструктивної складової біметалу. Повне заповнення технологічного простору між утримувачами розплавленим металом гарантує надійне скріплення пластин біметалу. Висока міцність зчеплення складових біметалу і рівномірності її розподілу по площині з’єднання забезпечується заданим
розміщенням конструкцій утримувачів.

Біографії авторів

Віктор Романенко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Леонід Головко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Михайло Блощицин, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Віктор Дубнюк, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій

Посилання

Патент РФ № 2193071, кл. C22B9/20; заявл. 05.06.2000; опубл. 20.11.2002.

Патент № 133111 UA, B22D 19/16 (2006.01). Пристрій для ливарного виготовлення біметалічних матеріалів з застосуванням утримуючих елементів / Романенко В. В.; Головко Л. Ф.; Блощицин М. С., Салій С. С. – № u 201810064; заявл. 09.10.2018; опубл. 25.03.2019; Бюл. № 6, 2019.

Патент № 134859 UA, B23D 19/08 (2006.01). Спосіб ливарного виготовлення біметалів із застосуванням нахилених утримувачів / Романенко В. В.; Головко Л. Ф.; Блощицин М. С., Ямшинський М. М., Салій С. С., Ковальчук О. Г. – № u 201812618 ; заявл. 19.12.2018 ; опубл. 10.06.2019; Бюл. № 6, 2019.

Патент № 133173 UA, B23D 19/08 (2006.01). Спосіб ливарного виготовлення біметалів з використанням технологічних отворів та утримуючих елементів / Романенко В. В.; Головко Л. Ф.; Блощицин М. С., Салій С. С. – № u 201810447 ; заявл. 23.10.2018 ; 25.03.2019; Бюл. № 6, 2019.

Спосіб виготовлення біметалів електродуговим зварюванням з використанням технологічних отворів та утримуючих елементів / Патент на корисну модель № 133218 дата 25.03.2019

Производство металлических слоистых композиционных материалов / А. Г. Кобелев, В. И. Лысак, В. Н. Чернышев, А. А. Быков, В. П. Востриков. – М. : Изд. «Интермет Инжиниринг», 2002. – 496 с.

Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / під редакцією Л. Ф. Головка, С. О. Лук’яненка. – К. : Вид-во «Вістка», 2009. – 295 с.

Golovko L. Development of the laser-foundry process for manufacture of bimetals [Electronic resource] / L. Golovko, S. Salii, M. Bloshchytsyn // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 4/1, no. 94. – Рp. 47–54. – Accessed mode: https://doi.org/10.15587/1729- 4061.2018.139483.

Пристрій для лазерно-ливарного виготовлення біметалів: пат. № 96621 України: МПК: B23K 26/352 / № u201409701; заявл. 04.09.2014; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3. 5 c.

Development of an 8090/3003 bimetal slab using a modified direct-chill casting process / Wang T., Liang C., Chen Z. and others // Journal of Materials Processing Technology. – 2014. – Vol. 214, no. 9. – Рp. 1806–1811. – Accessed mode: https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2014.03.029.

Комбінований лазерно-ливарний процес виготовлення біметалів [Електронний ресурс] / С. С. Салій, Л. Ф. Головко, А. Л. Головко, В. В. Романенко // Mechanics and Advanced Technologies. – 2020. – № 1 (88). – Рp. 93-107. – Режим доступу: https://doi.org/10.20535/2521- 1943.2020.88.200234.

Квасницький В. В. Спеціальні способи зварювання : навчальний посібник / В. В. Квасницький. – Миколаїв : УДМТУ, 2003. – 437 с.

Панфилов А. И. Перспективы использования биметаллических износостойких листов SWIP в угольной промышленности / А. И. Панфилов, А. В. Копошко, Ю. М. Кусков // Физикотехнические проблемы горного производства. – 2011. – № 14. – С. 181–187.

Коррозионно-стойкие биметаллы с прочным сцеплением слоев для нефтехимической промышленности и других отраслей / [И. Г. Родионова, А. А. Павлов, А. И. Зайцев и др.]. – М. : ЗАО Металлургиздат, 2011. – 292 с.

Шмидт М. Получение биметаллических заготовок с помощью лазерной сварки проплавным швом / М. Шмидт, С. В. Курынцев // Автомат. сварка. – 2010. – № 6. – С. 30–33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Романенко, В. ., Головко, Л., Блощицин, М. ., & Дубнюк, В. . (2022). ВИГОТОВЛЕННЯ БІМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПЕЦІАЛЬНИХ УТРИМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Технічні науки та технології, (1(27), 82–91. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-1(27)-82-91

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ