УЗК-дослідження впливу вуглецевих волокон на властивості вуглепластиків на основі поліфеніленсульфіду

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-69-75

Ключові слова:

поліфеніленсульфід; вуглецеве волокно; вуглепластик; полімерний композиційний матеріал; ха- рактеристики міцності; ультразвукова дефектоскопія

Анотація

У роботі розглянуто суперконструкційні пластики (поліфеніленсульфід) і отримані за рахунок армування вуглецевим волокном – вуглепластики. У статті представлені результати механічних випробувань поліфеніленсульфіду та вуглепластиків на його основі, визначені основні показники: міцність, відносна деформація і модуль пружності, мікротвердість. Показано, що для оцінки міцнісних характеристик композицій на основі ПФС може використовуватися метод акустичної дефектоскопії – ультразвуковий контроль. Запропонований неруйнівний підхід дослідження
вуглепластиків на основі ПФС, який за результатами корелює з лабораторними дослідженнями властивостей матеріалів. Наведено імпульси відбитих «донних» сигналів і визначено швидкість поширення хвилі в матеріалі.

Біографія автора

Ольга Набережна, Дніпровський державний технічний університет

кандидат технічних наук, асистент кафедри фізики конденсованого стану

Посилання

Oliveux G. Current status of recycling of fibre reinforced polymers: Review of technologies, reuse and resulting properties / G. Oliveux, L. O. Dandy, G. A. Leeke // Progress in Materials Science. – 2015. – Vol. 72. – Pр. 61-99.

Каблов Е. Н. Композиты: сегодня и завтра / Е. Н. Каблов // Металлы Евразии. – 2015. – № 1. – С. 36-39.

Петров А. В. Технологии утилизации полимерных композиционных материалов (обзор) [Электронный ресурс] / А. В. Петров, М. С. Дориомедов, С. Ю. Скрипачев // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журнал. – 2015. – № 8. – С. 78-94. – Режим доступу: http://www.viamworks. ru. DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-8-9-9.

Дасковский М. И. Систематизация базисных факторов, препятствующих внедрению полимерных композиционных материалов (обзор) [Электронный ресурс] / М. И. Дасковский, М. С. Дориомедов, С. Ю. Скрипачев // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журнал. – 2016. – № 5. – С. 104-112. – Режим доступу: www.viam-works.ru. DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-5-6-6.

Переработка армирующих наполнителей при утилизации изделий из ПКМ / М. С. Дориомедов, А. В. Петров, М. И. Дасковский, С. Ю. Скрипачев // Труды ВИАМ : электрон. науч.-техн. журнал. – 2016. – № 8. – С. 122-137. – DOI: 10.18577/2307-6046-2016-0-8-12-12.

Петров А. В. Зарубежный опыт развития производства изделий с использованием вторично переработанных полимерных композиционных материалов (обзор) [Электронный ресурс] / А. В. Петров, М. С. Дориомедов, С. Ю. Скрипачев // Труды ВИАМ: электрон. науч.-техн. журнал. – 2015. – № 12. – С. 166-178. – DOI: 10.18577/2307-6046-2015-0-12-12-12.

Нильсен Л. Механические свойства полимеров и полимерных композиций / Л. Нильсен. – М. : Химия, 1978. – 423 с.

Херцберг Р. В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов / Р. В. Херцберг. Пер. с англ. / под ред. М.Л. Бернштейна. – М. : Металлургия, 1989. – 560 с.

Synthetic polymer-polymer composites / ed. by D. Bhattacharyya, S. Fakirov. – Munich : Hanser Publishers, 2012. – 819 p.

Потапов А. И. Неразрушающий контроль конструкций из композиционных материалов / А. И. Потапов, Ф. П. Пеккер. – Л. : Машиностроение, 1977. – 192 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Набережна, О. . (2022). УЗК-дослідження впливу вуглецевих волокон на властивості вуглепластиків на основі поліфеніленсульфіду. Технічні науки та технології, (2(28), 69–75. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-69-75

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ