Досвід розробки освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «землеустрій та кадастр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Автор(и)

  • Руслан Беспалько Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1225-852X
  • Тарас Гуцул Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7192-3289
  • Іван Казімір Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8362-4676
  • Іван Смага Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9000-3832

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-177-188

Ключові слова:

освітньо-професійна програма; геодезія та землеустрій; бакалавр; здобувачі освіти; навчаль- ний процес; педагогіка вищої школи; стейкхолдери; фахівці

Анотація

Запропоновано авторську освітню програму, що забезпечує досягнення додаткових результатів навчання і обґрунтовано заходи щодо їх досягнення. Розглянуто особливості та розкрито сутність кожного з етапів розробки освітньої програми відповідно до методології студентоцентрованого навчання. Освітньо-професійну програму оприлюднено на офіційному сайті, а особливості її складових – у цій публікації з метою обміну досвідом, одержання рекомендацій, зауважень, пропозицій стосовно її змісту, компонентів, специфіки реалізації та оптимізації.
Стаття є оглядово-інформаційною.

Біографії авторів

Руслан Беспалько, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри землевпорядкування та кадастру

Тарас Гуцул, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат технічних наук, асистент кафедри землевпорядкування та кадастру

Іван Казімір, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру

Іван Смага, Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

доктор біологічних наук, професор кафедри землевпорядкування та кадастру

Посилання

Боровий В. Проблеми та пропозиції до якості підготовки фахівців напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» / В. Боровий // Землевпорядний вісник. – 2013. – № 7. – С. 7-11.

Боровий В. Введена нова спеціальність «Геодезія та землеустрій». Проблеми зміни та пропозиції їх раціонального вирішення / В. Боровий // Землевпорядний вісник. – 2016. – № 4. – С. 17-19.

Третяк А. Теоретичні основи землеустрою / А. Третяк. – К. : ІЗУ УААН, 2002. – 152 с.

Третяк А. Наукові основи землеустрою / А. Третяк. – К. : ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342 с.

Беспалько Р. І. Проблемні моменти підготовки та становлення фахівців за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» / Р. І. Беспалько, Т. В. Гуцул, І. І. Казімір // Технічні науки та технології. – 2021. – № 1(23). – С. 198–207. – doi:10.25140/2411-5363-2021-1(23)-198-207.

Беспалько Р. І. Потреба актуалізації вимог щодо професійної підготовки та кадрового забезпечення у землеустрої / Р. І. Беспалько, Т. В. Гуцул, І. І. Казімір // Технічні науки та технології. – 2022. – № 4(26). – С. 147–159. – doi:10.25140/2411-5363-2021-4(26)-147-159.

Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с.

Нестуля С. Сучасні методологічні підходи до розробки освітньої програми підготовки магістрів «Педагогіка вищої школи» / С. Нестуля, Н. Кононец // Вища школа. – 2020. – № 9. – С. 25-38.

Ашиток Н. Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищій школі / Н. Ашиток // Людинознавчі студії. Серія «Педагогіка». – 2016. – № 3/35. – С. 4–10.

Бондаренко В. Виміри якості вищої освіти: необхідність та сучасні тренди, або проєктування робочих програм навчальних дисциплін / В. Бондаренко, О. Савельєва, А. Семенова // Вища школа. – 2021. – № 1-2(198). – С. 75–96.

Даценко Л. Землевпорядна освіта магістерського рівня у світі та Україні: стан та перспективи розвитку / Л. Даценко, С. Тітова, Т. Дудун // Український географічний журнал. – 2020. – № 3(111). – С. 56–63. – doi:10.15407/ugz2020.03.056.

Русіна Н. Модель підготовки фахівців галузі геодезії та землеустрою в умовах інформатизації, глобалізації та євроінтеграції / Н. Русіна, В. Люльчик // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2020. – Т. 80, № 6. – С. 176–187. – doi:10.33407/itlt.v80i6.2981.

Русіна Н. Нові підходи до освітнього процесу майбутніх фахівців у галузі «Геодезія та землеустрій», що ґрунтуються на ідеях В.О. Сухомлинського / Н. Русіна, О. Петрова, Р. Лагоднюк // Нова педагогічна думка. – 2018. – № 3(95). – С. 200–203.

Професія «землевпорядник» на ринку праці: стан та проблеми попиту і пропозиції / А. Третяк та ін. // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – 2018. – № 1. – С. 94–102.

Петраковська О. С. Аналіз домінуючих типів землекористування в Карпатському регіоні / О. С. Петраковська, Р. І. Беспалько, М. В. Штефанюк // Містобудування та територіальне планування. – 2022. – № 79. – С. 313–322. – doi: 10.32347/2076-815x.2022.79.313-322.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-09-15

Як цитувати

Беспалько, Р. ., Гуцул, Т., Казімір, І. ., & Смага, І. . (2022). Досвід розробки освітньої програми «Геодезія та землеустрій» (спеціалізація «землеустрій та кадастр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Технічні науки та технології, (2(28), 177–188. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-2(28)-177-188

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ