Системні уявлення щодо механічної обробки деталей з наплавленим покриттям

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-7-14

Ключові слова:

система; наплавлене покриття; механічна обробка; декомпозиція; аналіз; синтез

Анотація

Розглянуто питання механічної обробки деталей із наплавленим поверхневим шаром. Запропоновано загальні уявлення системного підходу до складної технічної системи, якою є механічна обробка наплавлених деталей із функцією виготовлення деталі з покриттям із мінімальними витратами згідно з вимогами до показників якості готового виробу. Визначено правило, за яким виробляється декомпозиція системи: об’єкти нижнього рівня декомпозиції системи обробки наплавленого покриття – це елементи, що визначають параметри взаємодії інструменту з деталлю
та режими різання. Показано, що для опису системи обробки деталі з покриттям досить розглянути умовну інформаційну систему, що містить імітаційні та натуральні моделі – випадкового збудження, зношування різального інструменту, формування мікронерівностей на обробленій поверхні, а також формування технологічних характеристик процесу обробки. Наведено варіант схеми декомпозиції системи обробки наплавленого покриття.

Біографії авторів

Сергій Клименко, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора з наукової роботи

Сергій Рябченко, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу «Технології формування структурованих інструментальних композитів»

Сергій Клименко, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу «Технологічного управління якістю обробки інструментами із НТМ»

Марина Копєйкіна, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу
«Технологічного управління якістю обробки інструментами із НТМ»

Андрій Манохин, Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України

кандидат технічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу
«Технологічного управління якістю обробки інструментами із НТМ»

Посилання

Наукоемкие технологии в машиностроении / А. Г. Суслов, Б. М. Базров, В. Ф. Безъязычный и др.; под ред. А. Г. Суслова. – М. : Машиностроение, 2012. – 528 с.

Технологические и эксплуатационные методы обеспечения качества машин / [В. Б. Альгин и др.] ; под общ. ред. акад. П. А. Витязя ; Нац. акад. наук Беларуси, Гос. ком. по стандартизации Респ. Беларусь. – Минск : Беларуская навука, 2010. – 108 с.

Обработка резанием деталей с покрытиями / С. А. Клименко, В. В. Коломиец, М. Л. Хейфец, А. М. Пилипенко, Ю. А. Мельничук, В. В. Бурыкин ; под общей ред. С. А. Клименко. – К. : ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2011. – 353 с.

Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей / В. И. Бородавко [и др.]. – Минск : Белорусская наука, 2013. – 464 c.

Рыжов Э. В. Технологическое обеспечение качества деталей с покрытиями / Э. В. Рыжов, С. А. Клименко, О. Г. Гуцаленко. – К.: Наук. думка, 1994. – 181 с.

Дружинин В. В. Системотехника / В. В. Дружинин, Д. С. Конторов. – М. : Радио и связь, 1985. – 200 с.

Сторчак М. Г. Синтез технологических систем для отделочной обработки зубчатых колес : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.02.08 / Національний технічний університет України «КПІ». – Київ, 1994. – 32 с.

Чихос Х. Системный анализ в трибонике / Х. Чихос; перевод с англ. С. А. Харламова. – М. : Мир, 1982. – 351 с.

Winner N. Cubernetics or Control and Communication in the Animal and the Mashine / Winner N. – The MIT Press, 1948.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Клименко, С. ., Рябченко, С. ., Клименко, С., Копєйкіна, М. ., & Манохин, А. . (2022). Системні уявлення щодо механічної обробки деталей з наплавленим покриттям. Технічні науки та технології, (3(29), 7–14. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-7-14

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ