Експериментальні дослідження жорсткості верстатних пристроїв з неповним базуванням для деталей типу шатунів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-15-26

Ключові слова:

точність; відхилення; напруження; чисельне моделювання; похибка

Анотація

На основі застосування нових підходів до базування деталей та технологічних можливостей сучасних металорізальних верстатів запропоновано нові конструктивне рішення верстатного пристрою для встановлення деталей типу шатунів на багатоцільових верстатах. Уперше експериментально визначена статична жорсткість верстатного пристрою такого типу для оброблення шатунів. Виконано чисельне моделювання напружено-деформованого стану запропонованої конструкції та зіставленні теоретичні та експериментальні значення величин переміщень об-
роблюваних поверхонь у верстатному пристрої під дією зовнішніх навантажень.

Біографії авторів

Іван Дегтярьов, Сумський державний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Анна Нешта, Сумський державний університет

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Ілля Косов, Сумський державний університет

аспірант кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Ярослав Клок, Сумський державний університет

студент кафедри технології машинобудування, верстатів та інструментів

Посилання

Диба М. І. Виклики Індустрії 4.0 у контексті її становлення на глобальному і національному рівнях / М. І. Диба, Ю. О. Гернего // Економіка України. – 2020. – № 6. – С. 43-59.

Кваша О. І. Реалізація концепції «LEAN PRODUCTION» як спосіб заощадження у національному виробництві / О. І. Кваша, О. В. Бондар-Підгурська // Європейський вектор модернізації економіки: креативність, прозорість та сталий розвиток: тези доповідей. – Х. : ХНУБА, 2018. – С. 129-132.

Lean Manufacturing, LEAN. (2022, 10 вересня) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/lean-manufacturing.

Издательство стандартов (1978). Класс 72. Иллюстрированный определитель деталей. Классификатор ЕСКД 1.79.100 ОК 012-78.

Mouli C. Productivity improvement of a small scale industry by the application of an effective plant layout and weld-fixture design / C. Mouli, S. Kulkarni, S. Deepak // Materials Today: Proceedings. – 2022. – Vol. 52, No. 3. – Pр. 367–372.

Computer aided machining fixture design algorithm and software based on case learning for near-net-shaped jet engine blade / D. Wu, H. Wang, L. Huang, Y. Wang // Journal of Manufacturing Processes. – 2021. – Vol. 69. – Pр. 545–555.

Kopec M. Deformation of thin metal and composite sheets by using anti-buckling fixture for large deformation under tension–compression cyclic loading / M. Kopec, Z. Kowalewski // Thin-Walled Structures. – 2022. – Vol. 180. – Pр. 109886–109909.

Mori K. Estimation of supporting fixture receptance for thin-walled milling / K. Mori, A. Matsubara // CIRP Annals. – 2022. Vol. 71, No. 1. – Pр. 333–336.

Gašpar T. Optimal layout and reconfiguration of a fixturing system constructed from passive Stewart platforms / T. Gašpar, I. Kovač, A. Ude // Journal of Manufacturing Systems. – 2021. – Vol. 60. – Pр. 226-238.

Elastic mechanics-based fixturing scheme optimization of variable stiffness structure workpieces for surface quality improvement / G. Li, S. Du, D. Huang, C. Zhao, Y. Deng // Precision Engineering. – 2019. – Vol. 56. – Pр. 343–363.

An adaptive fixture for suppress vibrations and measuring workpiece deformation of thin-walled casings / S. Chai, L. Ouyang, Q. Bi, J. Yu, Y. Zhang // Procedia CIRP. – 2021. – Vol. 101. – Pр. 322–325.

Design of self-tuneable mass damper for modular fixturing systems / J. Munoa, A. Iglesias, A. Olarra, Z. Dombovari, M. Zatarain, G. Stepan // Procedia CIRP. – 2016. – Vol. 65, No. 1. – Pр. 389–392.

Experimental study of static and dynamic rigidities of flexible particulate bed fixtures under external vertical and torque loads / J. Abou-Hanna, K. Okamura, T. McGreevy // Journal of Manufacturing Systems. – 1994. – Vol. 13, No. 1. – Pp. 451–452.

Development of Flexible Fixtures with Incomplete Locating: Connecting Rods Machining Case Study / V. Ivanov, F. Botko, I. Dehtiarov, M. Kočiško, A. Evtuhov, I. Pavlenko, J. Trojanowska // Machines. – 2022. – Vol. 10, No. 7. – Pp. 493–506.

Переналагоджуваний верстатний пристрій для оброблення деталей типу шатуни (Український патент № 149174) [Електронний ресурс] / І. М. Дегтярьов, В. О. Іванов, І. О. Косов, Є. С. Лобов, І. В. Павленко, І. С. Парфенцев // Державна служба інтелектуальної власності України. – 2021. – Режим доступу: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=278691.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Дегтярьов, І. ., Нешта, А. ., Косов, І., & Клок, Я. . (2022). Експериментальні дослідження жорсткості верстатних пристроїв з неповним базуванням для деталей типу шатунів. Технічні науки та технології, (3(29), 15–26. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-15-26

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ