Інформаційне забезпечення розмірного моделювання та аналізу технологічних процесів

Автор(и)

  • Василь Приходько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1852-3777
  • Євгеній Пуховський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7843-0922
  • Людмила Данилова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4442-3959
  • Сергій Лапковський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9870-9231
  • Сергій Сапон Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1082-6431

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-77-93

Ключові слова:

розмірне моделювання; розрахунок розмірних ланцюгів; автоматизація розмірного аналізу

Анотація

На основі застосування матричного методу представлення структури розмірних зв’язків технологічних процесів і формалізації виконання основних процедур розмірного моделювання та аналізу технологічних процесів (РМА ТП), розроблені алгоритми та програма «РМА ТП», їх використання за безпечує автоматизоване виконання найбільш складних та трудомістких процедур. Зокрема, використання матричного методу та розроблених алгоритмів і програми, дозволили вперше, на відміну від інших програм, реалізувати автоматизоване формування і розрахунок операційних розмірних ланцюгів, без побудови громіздких розмірних схем і без введення іншої інформації для їх побудови. Розглянуто приклад розмірного аналізу ТП із використанням програма «РМА ТП». Стаття є публікацією науково-методичного характеру.

Біографії авторів

Василь Приходько, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування

Євгеній Пуховський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології машинобудування

Людмила Данилова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування

Сергій Лапковський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології машинобудування

Сергій Сапон, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій машинобудування та деревообробки

Посилання

Приходько В. П. Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» / В. П. Приходько. – Електронні текстові дані (1 файл: pdf.-15.2 Мбайт). – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 249 с. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38826.

Приходько В. П. Використання матриць для представлення структури технологічних процесів при розмірному моделюванні і аналізі / В. П. Приходько // Праці міжнародної науково-технічної конференції „Прогресивна техніка, технологія та інженерна освіта”. – К. : НТУУ, 1998. – Т. II. – С. 139-145.

Рудь В. Д. Розмірно-точністний аналіз конструкцій та технологій : навч. посіб. / В. Д. Рудь, О. О. Герасимчук, Т. П. Маркова. – Луцьк : РВВ ЛДТУ, 2008. – 344 с.

Шаломеенко М. А. Размерный анализ в SolidWorks / М. А. Шаломеенко // САПР и графика. – 2010. – № 10. – С. 40-42.

САПР Компас-3D. Расчет размерных цепей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cadregion.ru/kompas-3d/sapr-kompas-3d-raschet-razmernyx-cepej.html.

NX Tolerance Stackup Validation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://plmclub.ru/modules/nx-tolerance-stackup-validation.

Белашов В. А. Размерный анализ технологий в редакторе технологических процессов РТП2000: Учебно-методическое пособие / В. А. Белашов, А. В. Белашов., М. В. Белашов. – Пенза : Пензенский гос. университет, 2008. – 49 с.

Калачев О. Н. Интерактивное моделирование размерных изменений заготовки при проектировании технологического процесса механической обработки / О. Н. Калачев // Информационные технологии. – 2011. – № 2. – С. 10-14.

Хармац И. КОМПАС-АВТОПРОЕКТ: точный контроль над технологической информацией. Новые модули и новые возможности системы / И. Хармац // САПР и графика. – 2014. – Июнь. – С. 17-19.

Масягин В. Б. Проблемы технологического размерного анализа Текст. / В. Б. Масягин // Новые материалы и технологии в машиностроении : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-техн. конф. – Брянск, 2006. – Вып. 6. – С. 48-51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Приходько, В. ., Пуховський, Є. ., Данилова, Л., Лапковський, С. ., & Сапон, С. . (2022). Інформаційне забезпечення розмірного моделювання та аналізу технологічних процесів. Технічні науки та технології, (3(29), 77–93. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-77-93

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ