Особливості застосування сучасних геодезичних технологій у будівництві

Автор(и)

  • Павло Міхно Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8045-6478
  • Ірина Лісовенко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine
  • Дмитро Бушуєв Комунальне підприємство «Бюро містобудування та кадастру» (Кременчук), Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5575-1686
  • Ігор Риженко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-198-209

Ключові слова:

інженерна геодезія; будівництво; сучасні геодезичні технології; будівлі та споруди

Анотація

Проведений аналіз загальних підходів до застосування сучасних інженерно-геодезичних технологій для потреб будівництва та експлуатації будівель і споруд в Україні. Встановлено, що для підвищення точності та швидкості виконання робіт в процесі будівництва доцільно комбіновано застосовувати різні методи наземного та аерознімання для виконання топографічних знімань, і методи фотограмметрії та геоінформаційні технології – для складання планів проєктованої ділянки та прилеглих територій. Стаття є публікацією науково-методичного характеру.

Біографії авторів

Павло Міхно, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Ірина Лісовенко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Дмитро Бушуєв, Комунальне підприємство «Бюро містобудування та кадастру» (Кременчук)

керівник групи геодезії, землеустрою та кадастру

Ігор Риженко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Посилання

Інженерно-геодезичні роботи в Україні / П. І. Баран, К. О. Буряк, В. Я. Ковтун, А. П. Сухіна, К. Р. Третяк // Вісник геодезії та картографії. – 2011. – № 5 (74). – С. 19–26.

Бачишин Б. Д. Обґрунтування точності геодезичного забезпечення будівельних конструкцій на основі аналізу їх роботи як пружинних тіл: стан і перспективи / Б. Д. Бачишин // Інженерна геодезія. – 2014. – Вип. 61. – С. 6–12.

Войтенко С. П. Сучасна інженерна геодезія. Виклики та нові горизонти / С. П. Войтенко, Р. В. Шульц // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. ІІ (32). – С. 25–32.

Геоматика в моніторингу довкілля та оцінці загрозливих ситуацій / Дорожинський О. Л., Бурштинська Х. В., Глотов В. М. та ін. ; за ред. Олександра Дорожинського : монографія. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – 400 с.

Дорожинський О. Л. Специфічний спосіб побудови ортофотозображень / Дорожинський О. Л., Колб І. З. // Моніторинг довкілля, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку: зб. наук. праць Восьмої наук.-практ. конфер. – Львів, 2017. – С. 21–26.

Куліковська О. Є. Результати геодезичних спостережень за осіданнями споруд ДП «Криворізька теплоцентраль» / О. Є. Куліковська // Інженерна геодезія. – 2014. – Вип 61. – С. 26–35.

Шульц Р. В. Розрахунок впливу похибок вимірювання температури конструкцій на точність геодезичних робіт / Р. В. Шульц, О. П. Ісаєв, В. С. Стрілець // Містобудування та територіальне планування. – 2017. – Вип. 63. – С. 532–540.

Терновий М. І. Інформаційне моделювання будівель і нові інструменти / М. І. Терновий // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2016. – Вип. І (31). – С. 33–34.

Хохлов Г. П. Теорія і практика розрахунку й оцінки точності інженерно-геодезичних вимірювань : монографія / Г. П. Хохлов, О. Г. Хохлов. – Кременчук : КрНу, 2017. – 324 с.

Батракова А. Г. Аналіз та узагальнення нормативного забезпечення з геодезичного супроводу об’єктів дорожнього будівництва / А. Г. Батракова, Є. В. Дорожко, Е. В. Захарова, О. М. Клюка // Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектура. – 2021. – Том 4. – Вип. 164. – С. 99–103.

Крячок С. Д. Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів / С. Д. Крячок // Технічні науки та технології. – 2018. – № 1 (11). – С. 239–251.

Kuhlmann, H., Schwieger, V., Wieser, A., Niemeier, W. Engineering Geodesy – Definition and Core Competencies. Journal of Applied Geodesy. – 2014. – Vol. 8. – Рр. 327–334.

Niemeier W. Geodetic Techniques for the Navigation, Guidance and Control of Construction Processes. 3rd IAG / Niemeier W. // 12th FIG Symposium. – Baden, 2016. – 16 p.

ДБН В.1.3-2:2010. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2010.

ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. – [Чинний від 01-07-2008]. – К. : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2008. URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page.html?id_doc=40217.

Григоровський П. Є. Роль і місце геодезичних робіт у будівельному комплексі. Нормативна база геодезичних робіт / П. Є. Григоровський // Будівельне виробництво. – 2018. № 64. – С. 8–12.

Міхно П. Б. Проблеми застосування традиційних інженерно-геодезичних технологій в Україні в сучасних умовах / П. Б. Міхно, С. Кашуба, Д. С. Бушуєв // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам» 17–20 вересня 2020 р., Кременчук. – Одеса. Кременчук, 2020. – С. 150–154.

Куліковська О. Є. Проблеми впровадження сучасного геодезичного обладнання у кадастровій діяльності Кривого Рогу / О. Є. Куліковська, Ю. Ю. Атаманенко, О. К. Копайгора // Вісник Криворізького національного університету. – 2019. – Вип. 48. – С. 50-57.

Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98) : Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 9 квітня 1998 р. № 56. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0393-98.

Міхно П. Б. Геодзичний контроль встановлення обсадних труб з використанням електронного тахеометра Leica ТS16 / П. Б. Міхно, С. П. Лашко, А. А. Лященко // Традиційні та інноваційні напрямки досліджень у геодезії, землеустрої та кадастрі: матер. Всеукр. наук.-практ. Інтер.-конф. (м. Умань, 27 квітня 2022 р.). – Умань, 2022. – С. 29–31.

Куліковська О. Є. Інженерно-геодезичний супровід визначення параметрів і напрямів рекультивації порушених земель у гірничодобувному регіоні / О. Є. Куліковська, В. О. Катушков // Містобудування та територіальне планування. – 2022. – Вип. 79. – С. 212–225.

Створення геодезичної основи для відновлення меж земельних ділянок супутниковими методами / В. Артамонов, М. Василенко, Міхно П., Карий В. // Технічні науки та технології. – 2021. – № 2 (24). – С. 218–226.

Можливості сучасного електронного геодезичного обладнання та тенденції його розвитку / М. А. Кухар, О. В. Доброходова, А. А. Євдокімов, М. Л. Мироненко // Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектура. – 2021. – Том 4. Вип. 164. – С. 122–127.

Обґрунтування доцільності єдиноформатної технології автоматизованої обробки результатів геодезичних вимірювань / Є. В. Дорожко, Е. В. Захарова, Г. С. Саркісян, П. Б. Міхно // Комунальне господарство міст. Сер.: Технічні науки та архітектура. – 2021. – Том 6. – Вип. 166. – С. 103–107.

Баран П. І. Методи непрямої передачі координат пунктів внутрішньої геодезичної мережі будівлі на монтажний горизонт / П. І. Баран // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2019. – № 90. – С. 5–14.

Портал державної електронної системи у сфері будівництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://e-construction.gov.ua.

Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 р. № 532. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/532-2021-%D0%BF#Text.

Автоматизована система геодезичного моніторингу злітно-посадкової смуги / В. Бурачек, С. Крячок, Т. Малік, Л. Мамонтова, В. Немих // Технічні науки та технології. – 2018. № 4 (14). – С. 248–257.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Як цитувати

Міхно, П. ., Лісовенко, І. ., Бушуєв, Д. ., & Риженко, І. . (2022). Особливості застосування сучасних геодезичних технологій у будівництві. Технічні науки та технології, (3(29), 198–209. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-198-209

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ