Динаміка та просторовий розподіл земель природно-заповідного фонду Полтавської області

Автор(и)

  • Надія Гальченко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-2659-177X
  • Олена Клюка Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9250-1157
  • Валентин Козарь Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine http://orcid.org/0000-0003-4084-3507
  • Володимир Бахарєв Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9312-654X

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-210-219

Ключові слова:

природно-заповідний фонд; кадастр; землеустрій і моніторинг земель

Анотація

Розглянуто динаміку створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) за 1990-2020 роки. Визначено сучасну структуру земель ПЗФ Полтавської області за категоріями об’єктів, яка налічує 393 одиниці територій та об’єктів загальною площею 142 789,7562 га, що становить 4,96 % від загальної площі області. За уточненими даними здійснено розподіл просторового розташування територій та об’єктів ПЗФ до та після проведення адміністративно-територіальної реформи. Оцінено території районів області за відсотком заповідності, індексом інсуляризова-
ності та загальним показником щільності об’єктів ПЗФ на території області. Отримані результати просторового розподілу земель ПЗФ можуть бути використані для прийняття управлінських рішень територіальними громадами шляхом створення нових або об’єднання наявних категорій ПЗФ.

Біографії авторів

Надія Гальченко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат біологічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Олена Клюка, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Валентин Козарь, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

кандидат технічних наук, доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

Володимир Бахарєв, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

доктор технічних наук, доцент, директор навчально-наукового інституту механічної інженерії,
транспорту та природничих наук

Посилання

Аналіз площ природно-заповідного фонду України в розрізі адміністративно-територіальних одиниць за 2020 рік. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К., 2020. – 87 с.

Еталони природи Полтавщини. Розповіді про заповідні території / О. М. Байрак, М. І. Проскурня, Н. О. Стецюк та ін. – Полтава : Верстка, 2003. – 212 с.

Регіональна екомережа Полтавщини / під заг. ред. О. М. Байрак. – Полтава : Верстка, 2010. – 204 с.

Ханнанова О. Р. Обґрунтування доцільності створення РЛП «Гадяцький» в Полтавській області / О. Р. Ханнанова, Н. О. Стецюк // Освіта, наука, релігія на захисті довкілля : матер. Всеукраїнської студентської наук.-практ. конференції. – К. : Всеукраїнська екологічна ліга, 2008. – С. 56–59.

Мовчан В. В. Регіональний ландшафтний парк «Гадяцький»: структура та шляхи оптимізації / В. В. Мовчан // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка. Географічні науки. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 57–63.

Смоляр Н. О. Фітосозологічна характеристика проектованого заказника «Глибока Долина» у Гадяцькому районі (Полтавська область, Україна) / Н. О. Смоляр, О. Р. Ханнанова // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Вип. 1, т. 2 (127). – С. 48‒53.

Смоляр Н. О. Ландшафтний заказник «Весело-Мирське» як осередок лучно-степової рослинності РЛП «Гадяцький» (Полтавська область) / Н. О. Смоляр, О. Р. Ханнанова // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. – Полтава, 2013. – С. 108‒111.

Сахнюк Т. В. Сучасний стан системи природно-заповідного фонду Лохвицького району Полтавської області / Т. В. Сахнюк, А. О. Корнус // Наукові записки СумДПУ ім. А. С. Макаренко. Географічні науки. – 2018. – Вип. 9. – С. 63–69.

Панченко С. М. До створення національного природного парку у Лохвицькому районі Полтавської області / С. М. Панченко // Сучасні фітосозологічні дослідження в Україні: зб. статей з нагоди вшанування пам’яті видатного фітосозолога, д.б.н., проф. Т. Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). – К. : Талком, 2017. – С. 70–76.

Bondarenko E. Nature reserve fund of Ukraine objects in Poltava oblast database design: information and software / E. Bondarenko, M. Kyryliuk // Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography. – 2017. – Vol. 3–4 (68–69). – Pp. 118–122.

Бондаренко Є. Методологічні особливості картографування природно-заповідного фонду України засобами інтерактивних карт (на прикладі Полтавської області) / Є. Бондаренко, М. Кирилюк // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – 2020. – Вип. 31. – С. 6–14.

Тимошенко Л. М. Сучасний стан та перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Полтавської області / Л. М. Тимошенко // Збалансоване природокористування. – 2018. – № 1. – С. 112–118.

Удовиченко В. В. Природно-заповідний фонд території Лівобережної України як основа розбудови екомережі регіону / В. В. Удовиченко // Український географічний журнал. – 2017. – № 1. – С. 38–47.

The Structuring of the Lands Nature Reserve Fund Central Forest-Steppe of Ukraine / N. Halchenko, V. Ilchenko, O. Mudrak, G. Mudrak // International Journal of Engineering & Technology. – 2018. – Vol. 7(4.8). – Pp. 549–553.

Литовченко І. В. Природно-заповідні території як об’єкти екологічного туризму / І. В. Литовченко, М. М. Логвин // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2012. – № 1 (52). – С. 60–65.

Земельний кодекс України [Електронний ресурс] : від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text.

Про природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс] : Закон України від 16 червня 1992 р. № 2456-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12/ed20170903#Text.

Про охорону навколишнього природного середовища [Електронний ресурс] : Закон України від 25 червня 1991 р. № 1264-XII. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text.

Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Полтавській області у 2020 році. – Полтава, 2021. – 178 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-02

Як цитувати

Гальченко, Н. ., Клюка, О., Козарь, В., & Бахарєв, В. . (2022). Динаміка та просторовий розподіл земель природно-заповідного фонду Полтавської області. Технічні науки та технології, (3(29), 210–219. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-3(29)-210-219

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ