Оптимізація режимів різання на верстатах гнучких виробничих систем

Автор(и)

  • Євген Пуховський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7843-0922
  • Володимир Фролов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3697-286X
  • Сергій Сапон Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1082-6431
  • Юрій Бецко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7283-2207

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-14-23

Ключові слова:

оптимізація; гнучка виробнича система; собівартість; режим різання; точність оброблення

Анотація

Досягнення високих показників точності і якості обробки деталей у сучасних технологічних системах потребує дослідження специфічних особливостей гнучкого виробництва. В умовах гнучких виробничих систем (ГВС) змінність номенклатури оброблюваних деталей зумовлює виникнення цілого комплексу змінних факторів, які визначають розсіювання вихідних параметрів точності і якості оброблюваних деталей. При обробці на взаємопов’язаних верстатах ГВС оптимальними вважаються режими різання, які забезпечують стабільну роботу всього обладнання
ГВС протягом тривалого часу. Стабілізація показників точності і якості обробки досягається шляхом адаптивного управління процесом. В статті на прикладі дослідження токарної обробки на взаємопов’язаних верстатах з ЧПК представлена методика розрахунку та оптимізації режимів різання, яка дає можливість підвищити ефективність використання обладнання та знизити собівартість оброблення деталей у груповому циклі.

Біографії авторів

Євген Пуховський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

доктор технічних наук, професор кафедри технології машинобудування

Володимир Фролов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Сергій Сапон, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій машинобудування та деревообробки

Юрій Бецко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

старший викладач кафедри технології машинобудування

Посилання

Ямпольский Л. С. Оптимизация управления процессами металлообработки резанием / Л. С. Ямпольский, Е. С. Пуховский, М. Н. Полищук // Адаптивнi системи автоматичного управлiння: міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2008. – № 12(32). – С. 152–159.

Гибкие производственные комплексы Японии / пер. с япон. А. Л. Семенова ; под. ред. Ю. Л. Лищинского. – М. : Машиностроение, 1987. – 232 с.

Tolio T. Design of flexible production systems: methodology and tools / T. Tolio. – Berlin : Springer, 2009. –310 p. – DOI: 10.1007/978-3-540-85414-2.

Manesku N. Flexibility and efficiency analysis of a flexible manufacturing system / N. Manesku, A. Nedelcu, Romania // Rewiew of the Air Forse Academy. – 2015. – № 1 (28).

Пуховський Є. С. Проектування технологічних процесів в умовах гнучкого автоматизованого виробництва / Є. С. Пуховський / Вісник НТУУ «КПІ». Машинобудування : збірник наукових праць. – 2010. – № 59. – С. 267–270.

Управління точністю обробки в гнучких виробничих системах / Є. С. Пуховський, В. К. Фролов, В. П. Приходько, Ю. М. Бецко / Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів». – 2022. – № 2(48). – С. 56–60.

Flexible versus efficiency? A case study of modern changeover in the Toyota Production System / P. Adler, B. Goldoftas, D. Levine // Organisation Science. – June, 1999. – Vol. 10, № 1. – Рр. 43-68.

Flexible Manufacturing System Simulation and Optimization / Monka P.P., Monkova K., Jahnátek A., Vanca J. // Experimental and Computational Investigations in Engineering. CNNTech 2020. Lecture Notes in Networks and Systems / Mitrovic, N., Mladenovic, G., Mitrovic, A. (eds). – 2021. – Vol 153. – Springer, Cham. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58362-0_4.

Пуховський Є. С. Проектування верстатних систем гнучкого виробництва / Є. С. Пуховський. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 226 с.

Matta A. Design of advanced manufacturing systems / Matta A A., Samerato Q. – Springer, The Netherlands, 2005.

Shivanaud H. Flexible manufacturing system / Shivanaud H., Benal M., Koti V. – Banglador : New Age International Publishers, 2006.

Кибальченко А. В. Оптимизация режимов резания в условиях гибкого производства / А. В. Кибальченко, С. П. Бабак, Г. А. Жигарев. – М. : Машиностроитель, 1989. – Вып. 4. – С. 21-25.

Manufacturing Systems – Theory and Practice / By G. Chryssolouris. – 2nd edition. – New York, NY: Springer Verlag, 2005. – 233 p.

Rezail K. Mathematical Model for optimal and phased implementation of flexible manufacturing systems / Rezail K., Ostadi B. A. // Applied Mathematics and Computation. – 2007. – Vol. 184(2). – Pр. 729-736.

Optimization of сutting conditions for single pass turning operations using a deterministic approach / J. Wang, T. Kuriyagawa, X.P. Wei, D. M. Guo // International Journal of Machine Tools and Manufacture. – 2002. – Vol. 42/9. – Рp. 1023-1033.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Як цитувати

Пуховський, Є. ., Фролов, В. ., Сапон, С. ., & Бецко, Ю. . (2023). Оптимізація режимів різання на верстатах гнучких виробничих систем. Технічні науки та технології, (4 (30), 14–23. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-14-23

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ