Технологічність – невід’ємна складова якості виробу

Автор(и)

  • Сергій Лапковський Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9870-9231
  • Володимир Фролов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3697-286X
  • Людмила Данилова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4442-3959
  • Василь Приходько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1852-3777
  • Максим Гладський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4547-7131

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-50-57

Ключові слова:

виріб; якість; технологічність; складна система; потенційна ефективність

Анотація

Відпрацювання виробу на технологічність – це невід’ємна частина робіт із забезпечення якості виробів.
Стаття присвячена питанням можливості та доцільності проведення робіт із відпрацювання виробів на технологічність незалежно від робіт із відпрацювання виробів за іншими властивостями якості. Запропоновано використовувати методи теорії потенційної ефективності складних систем, яка допускає, що при конструюванні виробів можливо вести відпрацювання виробів на технологічність та за іншими окремими властивостями або показниками якості, але відпрацювання конструкцій виробів на технологічність та за іншими показниками якості менш ефективне, ніж одночасне відпрацювання за всіма показниками якості.

Біографії авторів

Сергій Лапковський, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Володимир Фролов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Людмила Данилова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Василь Приходько, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Максим Гладський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Посилання

Держстандарт України. (1994). Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення (ДСТУ 2925-94). – Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації і інформатики. ДСТУ 2925-94. Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення. – Чинний від 1996-01-01. – Вид. офіц. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 34 с.

Бондаренко С. Г. Основи системної технології життєвого циклу машин : монографія : у 2 ч. Ч. 1 : Системність та створення виробу / С. Г. Бондаренко, О. П. Космач ; за заг. ред. С. Г. Бондаренка. – Чернігів : НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – 262 с.

Стенін О. А. Використання сучасних CAD/CAM/CAE/PLM-систем при крізному паралельному циклі підготовки виробництва [Електронний ресурс] / О. А. Стенін, С. В. Лапковський, М. О. Солдатова // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2010. – № 17(37). – С. 109 – 117. – Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/6920.

Технологичность конструкций изделий. Термины и определения (ГОСТ 14.205-83). – Введен 1983-07-01. – М. : Государственный комитет СССР по стандартам, 1983.

Катренко А. В. Системний аналіз / А. В. Катренко. – Львів : Новий світ-2000, 2022. – 396 с.

Величко О. М. Основи системного аналізу і прийняття оптимальних рішень / О. М. Величко, Т. Б. Гордієнко. – Одеса : Олді+, 2021. – 672 с.

Найко Д. А. Теорія ймовірностей та математична статистика / Д. А. Найко, О. Ф. Шевчук. – Вінниця: ВНАУ, 2020. – 382 с.

Васильків І. М. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики / І. М. Васильків. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 184 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Як цитувати

Лапковський, С. ., Фролов, В. ., Данилова, Л., Приходько, В. ., & Гладський, М. . (2023). Технологічність – невід’ємна складова якості виробу. Технічні науки та технології, (4 (30), 50–57. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-50-57

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ