Сучасний стан та перспективи розвитку наноструктурування деформованих металів і сплавів та напилених покриттів

Автор(и)

  • Тетяна Макруха Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (Кропивницький), Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8841-1688
  • Олександр Дубовий Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв), Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2843-1879

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-58-70

Ключові слова:

передрекрисалізаційна термічна обробка; механічні властивості сталей; динамічна деформація; розмір субзерна; кут розорієнтування субзерен

Анотація

Представлена у статті інформація має оглядовий характер щодо можливості застосування попереднього деформування та передрекристалізаційної термічної обробки для технічно чистого заліза, вуглецевих сталей 20; 45; 70; Ст3; У8, легованих сталей 40Х; 20Х13, газотермічних та електродугових покриттів (Св-08Г2С), а також сплавів ніхрому Ni80Cr20 та бронзи БрАМц9-2.
У роботі експериментально досліджено вплив деформаційно-термічних факторів на механічні властивості, зокрема, твердість і міцність, металів, сплавів та напилених покриттів, та встановлено, що зміцнювальний ефект відбувається через здрібнення субструктурних елементів, таких як розмір областей когерентного розсіювання, кут розорієнтування субзерен та кількість субструктурних елементів) до наномасштабного стану.
Показано можливість промислового застосування запропонованої технології на прикладі виготовлення пружних елементів зі сталі 70.

Біографії авторів

Тетяна Макруха, Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті (Кропивницький)

кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної механіки

Олександр Дубовий, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (Миколаїв)

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри матеріалознавства і технології металів

Посилання

Хоменко О. В. Інтенсивна пластична деформація: методи та математичні моделі формування наноматеріалів [Електронний ресурс] / О. В. Хоменко // Журнал фізичних досліджень. – 2020. – № 24 (2). – С. 2000-1–2000-20. – DOI: https://doi.org/10.30970/jps.24.2001.

Research of the possibility of nanostructuring functional materials by pre-recrystallization heat treatment [Electronic resource] / Oleksandr Dubovyy, Anton Karpechenko, Tatyana Makryha, Maksym Bobrov, Alexander Labartkava, Andrey Labartkava // Bulletin of the Georgian National academy of

sciences. – 2021. – Vol. 15, no. 1. – Pр. 45-51. – Accessed mode: http://science.org.ge/bnas/t15-n1/07_Dubovyy_Materials%20Science.pdf.

Влияние типа и степени интенсивной пластической деформации на структуру и свойства литых Al—Sc-сплавов [Электронный ресурс] / А. Л. Березина, Т. А. Монастырская, А. А. Давиденко, О. А. Молебный, С. С. Полищук // Металлофиз. новейшие технол., 2016. – Т. 38, № 8. – С. 1057-1076. – DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.38.08.1057.

Залежність розміру зерна аустеніту від умов гарячого обтискування вуглецевої сталі [Електронний ресурс] / І. О. Вакуленко, О. О. Чайковський, Л. І. Вакуленко, Д. М. Болотова, А. О. Чайковська // Металознавство і термічна обробка металів. – 2018. – № 1. – С. 18-24. – DOI: https://doi.org/10.30838/J.PMHTM.2413.240418.18.100.

Пройдак С. В. Исследование влияния горячей пластической деформации на структуру и механические свойства литой нержавеющей стали типа Х13 [Электронный ресурс] / New Technolоgies and Achievements in Metallurgy and Materials Engineering : ХІІІ International Scientific Conference. – Czestochowa, 2012. – Chapter 1. – Рр. 460–463. – Режим доступа: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1572.

Исследование влияния деформации на структуру и свойства катанки из стали 20 / Н. Н. Бережной, В. А. Чубенко, С. О. Мацышин, А. О. Шепель // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 4/5 (58). – С. 4-6.

Вплив температури на мікромеханізми статичного деформування та руйнування теплостійких сталей [Електронний ресурс] / П. Ясній, В. Гладько, П. Марущак, Д. Баран // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – Т. 12, № 3. – С. 7-16. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/237216578.pdf.

Балицький О. І. Вплив попереднього пластичного деформування сталі 12Х18Н12Т на її механічні властивості [Електронний ресурс] / О. І. Балицький, Я. Еліаш, І. В. Ріпей // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 20-27. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/

bitstream/handle/123456789/138270/02-Balitskii.pdf?sequence=1.

Формування нанорозмірної полігонізаційної субструктури та її вплив на фізико-механічні властивості металів, стопів і напорошених покриттів [Електронний ресурс] / О. М. Дубовий, А. А. Карпеченко, О. О. Жданов, М. М. Бобров, Т. О. Макруха, Ю. Є. Неделько // Металлофиз. новейшие технол. – 2017, – Т. 39, № 2. – С. 209–243. – DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.39.02.0209.

Покропивный В. В. Пекспективы наноматериаловедения [Електронний ресурс] / В. В. Покропивный, В. В. Скороход // Вісник Українського матеріалознавчого товариства. – 2008. – № 1(1). – С. 55-70. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/15847.

State and prospects of application of plastically deformed nanostructured metals, alloys, and sprayed coatings [Electronic resource] / Syzonenko Olha, Dubovyi Oleksandr, Makrukha Tetiana, Karpechenko Anton, Bobrov Maksym, Torpakov Andrii // Machines. Technologies. Materials. – 2021. – Vol. 15, Issue 7. – Рр. 279-282. – Accessed mode: https://stumejournals.com/journals/mtm/2021/7/279.

Жданов О. О. Закономірності впливу передрекристалізаційної термічної обробки на фізико-механічні властивості деформованих сталей : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.02.01 «Матеріалознавство» / Жданов Олександр Олексадрович. – Херсон, 2015. – 24 с.

Тихонова М. С. Рекристаллизационные процессы в аустенитной коррозионностойкой стали после больших пластических деформаций : дис. … канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.04.07 «Физика конденсированного состояния» / Тихонова Марина Сергеевна. – Белгород, 2015. – 138 с.

Дубовий О. М. Вплив тривісної деформації на субструктуру і твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки [Електронний ресурс] / О. М. Дубовий, С. І. Шкурат, Т. О. Макруха // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2016. – № 1 (463). – С. 36–40.

– Режим доступу: http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/4097.

Механические свойства наноструктурного железа, полученного интенсивной пластической деформацией трением [Электронный ресурс] / А. И. Юркова, А. В. Белоцкий, А. В. Бякова, Ю. В. Мильман // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2009. – Т. 7, № 2. – С. 619–632.

– Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/16356.

Развитие технологии газотермического напыления покрытий формированием измельчённой наноразмерной полигонизационной субструктуры [Электронный ресурс] / А. Н. Дубовой, А. А. Карпеченко, М. Н. Бобров, А. В. Лабарткава // Металофіз. новітні технол. – 2020. – Т. 42,

№ 4. – С. 631-653. – DOI: https://doi.org/10.15407/mfint.42.05.0631.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-27

Як цитувати

Макруха, Т., & Дубовий, О. . (2023). Сучасний стан та перспективи розвитку наноструктурування деформованих металів і сплавів та напилених покриттів. Технічні науки та технології, (4 (30), 58–70. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-58-70

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ