Аналітична модель системи випробування з пріоритетними заявками

Автор(и)

  • Світлана Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9162-1229
  • Ігор Корнієнко Національний університет «Чернігівська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9105-0780
  • Андрій Тристан Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2137-5712
  • Максим Геращенко Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6587-0355
  • Максим Солодчук Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1162-6784

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-98-112

Ключові слова:

випробування; модель; інформаційна система; озброєння та військова техніка; продуктивність

Анотація

У статті розглянуто питання розробки моделі системи випробування. Для моделювання та аналізу процесів, які впливають на продуктивність випробувальної організації, використана багатофазна система масового обслуговування, у якій фазами представлені основні стадії випробування. Для різних стадій випробування здійснюється формалізація умов надходження пріоритетних зразків, особливостей обслуговування пріоритетних зразків та їхній вплив на продуктивність системи випробувань. Виводяться основні аналітичні співвідношення, що визначають продуктивність функціонування системи випробування.

Біографії авторів

Світлана Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та математичного моделювання

Ігор Корнієнко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Андрій Тристан, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, заступник начальника інституту з наукової роботи

Максим Геращенко, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного управління

Максим Солодчук, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки

начальник науково-дослідного відділу

Посилання

Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 234 (2021). – Режим доступу:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2021-%D0%BF#Text.

Про затвердження Порядку проведення випробувань зразків озброєння та військової техніки [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 159 (2021). – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/159-2021-%D0%BF#Text.

Держстандарт України. (1995). Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення (ДСТУ 3021-95).

Методичні рекомендації щодо організації наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. (Ч. 4). Основи організації випробувань зразків (комплексів, систем) озброєння і військової техніки для потреб Збройних Сил України. ВНУ ГШ ЗС України. – 2020.

Щодо можливих функціональних компонент інформаційної системи супроводження випробувань Збройних сил України [Електронний ресурс] / І. Корнієнко, С. Корнієнко, Д. Камак, С. Казначей, О. Жирна // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – 2020. – № 6. – С. 52–61. – Режим доступу: https://doi.org/10.37701/dndivsovt.6.2020.06.

Формування параметрів вхідного потоку вимог на випробування озброєння і військової техніки [Електронний ресурс] / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, В. А. Дмитрієв, А. Г. Павленко, Д. О. Камак // Озброєння та військова техніка. – 2020. – № 3(27). – С. 95-102. – Режим доступу:

https://doi.org/1034169/2414-0651.2020.3(27).95-102.

Investigation of the Model of Testing for Weapons and Military Equipment [Electronic resource] / Korniienko I., Korniienko S., Dmytriiev V., Pavlenko A., Kamak D. // Mathematical Modeling and Simulation of Systems (MODS'2020). MODS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing / Shkarlet S., Morozov A., Palagin A. (Еds.). – 2021. – Vol. 1265. Springer, Cham. – Accessed mode: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_30.

Гнєденко Б. В. Курс теорії ймовірностей / Б. В. Гнєденко. – К.; Л. : Рад. шк. 1949. – 9. Cramer H. Mathematical Methods of Statistics / H. Cramer. – Princeton University Press, Princeton, 1946.

Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М. : Наука, 1969. – 577 с.

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В. Е. Гмурман. – М. : Высшая школа, 1977. – 479 с.

Kleinrock L. Queueing systems / L. Kleinrock. – New York, 1975. – Vol. I: theory. John Wiley & Sons.

Kleinrock L. Queueing systems: problems and solutions / L. Kleinrock, R. Gail. – A Wiley-Interscience publication. New York : NY [u.a.] : Wiley, 1996.

Allen A. Probability, Statistics and Queuing Theory with Compute Science Applications / A. Allen. – Second Edition. – Academic Press Inc., 1990.

Saaty T. L. Stochastic network flows: advances in networks of queues / Saaty T. L. // Congestion Theory / Smith W. L., Wilkinson W. E. (Еds.). – Chapel Hill : University of North Carolina, 1964. – Рp. 86-107.

Казачинский В. З. Математические методы решения военно-специальных задач / В. З. Казачинский, Г. Е. Левитский. – К. : ВА ВПВО, 1980. – 292 с.

Ложковский А. Г. Теория массового обслуживания в телекоммуникациях : учебник / А. Г. Ложковский. – Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 2012. – 112 с. : ил.

Performance Analysis and Optimal Allocation of Layered Defense M/M/N Queueing Systems [Electronic resource] / Li L., Liu F., Long G., Zhao H., Mei Y. // Mathematical Problems in Engineering. – 2016. – Рp. 1-21. – Accessed mode: https://doi.org/10.1155/2016/5915918.

Analysis on AircraftSortie Generation Rate Based on Multi-class Closed Queueing Network / Mao Z., Yu-juan W., Chao W., Sheng H. // Proceedings 2nd International Conference on Computer Science and Electronic Engineering, ICCSEE. – 2013. – Рp. 1877-1880.

Modeling and Analysis of the Main Statistical Parameters of the Testing System of Special Equipment [Electronic resource] / Korniienko I., Korniienko S., Dmytriiev V., Pavlenko A., Kamak D. // Mathematical Modeling and Simulation of Systems. MODS 2021. Lecture Notes in Networks and Systems / Shkarlet S. et al. (Еds.). – 2022. – Vol. 344. – Springer. Cham. – Accessed mode: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89902-8_34.

Розробка моделі підготовчого етапу випробувань ОВТ: модель продуктивності випробувального підрозділу [Електронний ресурс] / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко, В. А. Дмитрієв, А. Г. Павленко, Д. О. Камак // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2021. – № 4(45). – С. 124-34. – Режим доступу: https://doi.org/10.30748/nitps.2021.45.16

Масліков С. А. Математична модель багатоканальної системи масового обслуговування / С. А. Масліков, Л. П. Дюжаєв // Вісник НТУУ «КПІ». Радіотехніка, радіоапаратобудування : збірник наукових праць. – 2009. – № 38. – С. 95–97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Як цитувати

Корнієнко, С. ., Корнієнко, І., Тристан, А. ., Геращенко, М. ., & Солодчук, М. . (2023). Аналітична модель системи випробування з пріоритетними заявками. Технічні науки та технології, (4 (30), 98–112. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-98-112

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ