Екстракція поліфенольних сполук із продуктів переробки винограду низькотемпературним евтектичним розчинником бетаїн-молочна кислота

Автор(и)

  • Вікторія Воробйова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7479-9140
  • Георгій Васильєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4056-5551
  • Інна Трус Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6368-6933
  • Маргарита Скиба ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4634-280X
  • Олена Гнатко ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0588-0425

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-140-147

Ключові слова:

низькотемпературні евтектичні розчинники; екстракція; жом винограду; поліфенольні спо- луки; хімічні технології

Анотація

Синтезовано іонну рідину нового покоління – низькотемпературний евтектичний розчинник (НЕР) III типу системи молочна кислота – бетаїн (співвідношення 1:2 М). У роботі вивчено вплив води на в’язкість НЕР Після додавання до НЕР 10 % води в’язкість суттєво зменшується (від 20000 до 4000 мПа × с). Проведені дослідження показали, що при введенні до 10 % води густина та в'язкості зменшуються, однак деградації НЕР не спостерігається, тому доцільним для екстракції природних метаболітів рослинної сировини є застосування НЕР із вмістом води до 10
%. Загальний вміст вилучених фенольних сполук та флаваноїдів при екстракції жому винограду НЕР збільшується ((80,75 ± 1,75) мг галової кислоти/г рослинного матеріалу; (47,41±1,20) мг кверцетину/г рослинного матеріалу) порівняно з екстрактом отриманим 70%-им розчином етанолу.

Біографії авторів

Вікторія Воробйова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри фізичної хімії

Георгій Васильєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології електрохімічних виробництв

Інна Трус, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології рослинних полімерів

Маргарита Скиба, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та технології неорганічних речовин

Олена Гнатко, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»

кандидат технічних наук, асистент кафедри механіки

Посилання

Solubility of metal oxides in deep eutectic solvents based on choline chloride / A. P. Abbott, G. Capper, D. L. Davies, K. J. McKenzie, & S. U. Obi // Journal of Chemical & Engineering Data. – 2006. – Vol. 51(4). – Pр. 1280-1282.

Modeling the physicochemical properties of natural deep eutectic solvents / A. Kovács, E. C. Neyts, I. Cornet, M. Wijnants & P. Billen // ChemSusChem. – 2020. – Vol. 13(15). – Pp. 3789-3804.

Natural deep eutectic solvents: properties, applications, and perspectives / Y. Liu, J. B. Friesen, J. B. McAlpine, D. C. Lankin, S. N. Chen, & G. F. Pauli // Journal of natural products. – 2018. – Vol. 81(3). – Pp. 79-690.

Selin Deniz. Ultrasound-assisted natural deep eutectic solvent extraction of phenolic compounds from apple pomace / Selin Deniz, Ayşe Ezgi Ünlü & Serpil Takaç // Separation Science and Technology. –2023. – Vol. 58. – № 2. – Pр. 302-313.

Natural Deep Eutectic Solvents (NADESs) Combined with Sustainable Extraction Techniques: A Review of the Green Chemistry Approach in Food Analysis / Cannavacciuolo C., Pagliari S., Frigerio J., Giustra C. M., Labra M., Campone L. // Foods. – 2023. – Vol. 12 (1). – Р. 56.

Deep eutectic solvents as sustainable extraction media for plants and food samples: A review / Soukaina Kaoui, Bouchra Chebli, Safa Zaidouni, Khadija Basaid, Youssef Mir // Sustainable Chemistry and Pharmacy. – 2023. – Vol. 31.– P. 100937.

Дослідження компонентного складу та антиоксидантних властивостей екстракту продукту переробки томата / В. Воробйова, М. Скіба, І. Трус, С. Кирій, С. Сіренко // Технічні науки та технології. – 2021. – № 1(23). – С. 145-151.

Extraction of Polyphenolic Antioxidants from Red Grape Pomace and Olive Leaves: Process Optimization Using a Tailor-Made Tertiary Deep Eutectic Solvent / Athanasiadis V., Palaiogiannis D., Poulianiti K., Bozinou E., Lalas S.I., Makris D.P. // Sustainability – 2022. – Vol. 14. – P. 6864. Poulianiti K., Bozinou E., Lalas S.I., Makris D.P. // Sustainability – 2022. – Vol. 14. – P. 6864.

Екстракція жмиху томату «зеленим» розчинником та оцінка антиоксидантних властивостей / В. І. Воробйова, М. І. Скіба, І. М. Трус, Г. С. Васильєв // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2021. – № 2. – C. 59–65.

COSMOtherm as an Effective Tool for Selection of Deep Eutectic Solvents Based Ready-To-Use Extracts from Graševina Grape Pomace / Panić M., Gunjević V., Radošević K., Cvjetko Bubalo M., Ganić K. K., Redovniković I. R. // Molecules. – 2021. – Vol. 26(16). – P. 4722.

Визначення електрохімічних властивостей природних іонних рідин нового покоління / В. Воробйова, Г. Васильєв, І. Трус, О. Лінючева // Технічні науки та технології. – 2022. – № 2(28). – С. 88-95.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

Воробйова, В. ., Васильєв, Г., Трус, І., Скиба, М., & Гнатко, О. . (2023). Екстракція поліфенольних сполук із продуктів переробки винограду низькотемпературним евтектичним розчинником бетаїн-молочна кислота. Технічні науки та технології, (4 (30), 140–147. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-140-147

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ