Принцип повторного використання стічних вод у процесах фарбування текстильних матеріалів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-169-179

Ключові слова:

фарбувально-опоряджувальне виробництво; стічна вода; фарбування; текстильні матеріали; барвник; цеоліт; адсорбція

Анотація

Обґрунтовано принцип повторного використання стічних вод фарбувально-опоряджувального виробництва в процесах фарбування текстильних матеріалів. Наведені результати експериментальних досліджень, апробованих у реальних виробничих умовах фарбувально-опоряджувального виробництва, доводять достовірність висунутого принципу в межах критерію оптимізації забарвлення тканини (інтенсивності забарвлення в порівнянні з еталоном). Уперше наведені алгоритми можливого повторного використання стічної води (очищеної та концентрованої) у процесах
фарбування текстильних матеріалів.

Біографії авторів

Мирослава Коваль, Черкаський державний технологічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри хімічних технологій та водоочищення

Наталія Романенко, Черкаський державний технологічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри дизайну

Посилання

Барсуков В. З. Глубіш Петро Андрійович / В. З. Барсуков // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. – Режим доступу: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=30470.

Романенко Н. Г. Экологическая оптимизация процессов крашения / Н. Г. Романенко // Вестник Херсонского государственного технического университета, 1998. – № 3 (3). – С. 337-339.

Краснобородько И. Г. Деструктивная очистка сточных вод от красителей / И. Г. Краснобородько. – Л. : Химия, 1988. – 192 с.

Стратегія розвитку Черкаської області на період 2021-2027 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ck- oda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/08/18082022.pdf.

Сорбенты в очистке сточных вод красильно-отделочного производства / М. В. Пыркова, И. И. Меньшова, Е. А. Фролова, Э. М. Чупартинова // Бутлеровские сообщения. – 2014. – Т. 37. – № 2. – С. 52-56.

Нестерова Л. А. Разработка технологии очистки сточных вод после процесса крашения текстильных материалов активными красителями. / Л. А. Нестерова, Л. Н. Кондратюк, Г. С. Сарибеков // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2010. – № 5/6 (47). – С. 35-37.

Мамитова А. Д. Разработка и исследования технологии очистки сточных вод красильноотделочных производств / А. Д. Мамитова, Р. А. Атаханова // Геология, география и глобальная энергия. – 2010. – № 2 (37). – С. 144-147.

Петрушка І. М., Леськів Г. З., Плахтій Г. І. Очищення стічних вод від барвників природними сорбентами / І. Петрушка, Г. Леськів, І. Плахтій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 488. – С. 230–233.

Shoumkova A. Zeolites for water and wastewater treatment: An overview / A. Shoumkova // Res. Bull. Aust. Inst. High Energetic Mater. Spec. Issue Glob. Fresh Water Short. – 2011. – Vol. 2. – Рр. 10–70.

Natural Zeolites in Water Treatment – How Effective is Their Use [Electronic resource] / Karmen Margeta, Nataša Zabukovec Logar, Mario Šiljeg, Anamarija Farkaš // Water Treatment. – 2013. – 394 р. – Accessed mode: http://dx.doi.org/10.5772/50738.

Тарасевич Ю. И. Природные сорбенты в процессах очистки воды от дисперсных примесей / Ю. И. Тарасевич. – К. : Либідь, 1981. – 208 с.

Овчаренко Ф. Д. Черкасское месторождение бентонитовых и палыгорскитовых глин / Ф.Д. Овчаренко, Н.Г. Кириченко., А.Б. Островская. – К. : Наукова думка, 1966. – 126 с.

Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. Т. 3: С – Я. / за ред. В. С. Білецького. – Д. : Східний видавничий дім, 2013. – 644 с.

Пат. 151829 U Україна. МПК C02F 1/28 (2006.01) Спосіб очищення мультикомпонентних стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва. / М. Г. Коваль, В. Г. Кузьменко, Н. Г. Романенко (Україна). – Заявник та патентовласник Черкаський державний технологічний університет – № u2021 05931; заявл. 22.10.2021; опубл. 21.09.2022; Бюл. № 38. – 5 с.

Пат 151832 U Україна. МПК D06P 1/00 D06P 7/00 C02F 1/00 C02F 1/463 (2006.01) C02F 1/52 (2006.01). Технологічна система комплексу очищення стічних вод фарбувально- оздоблювального виробництва природним цеолітом / М. Г. Коваль, В. Г. Кузьменко. – Заявник та патентовласник Черкаський державний технологічний університет - № u2021 06700; заявл. 26.11.2021; опубл. 21.09.2022; Бюл. № 38. – 4 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-01

Як цитувати

Коваль, М., & Романенко, Н. . (2023). Принцип повторного використання стічних вод у процесах фарбування текстильних матеріалів. Технічні науки та технології, (4 (30), 169–179. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-169-179

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ