Особливості класифікації та методів вибору БПЛА

Автор(и)

  • Тарас Гуцул Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7192-3289
  • Іван Жежера Національний аерокосмічний університет імені Миколи Єгоровича Жуковського “ХАІ”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2638-6445
  • Владислав Ткач Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5444-5919

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-201-212

Ключові слова:

дрон; класифікація; коптер; моніторинг.

Анотація

Безпілотні літальні апарати активно впроваджуються в різні сфери людської діяльності, демонструючи відмінні результати. Складність задач та різноманітність вимог відображається на множині модельного ряду.
Незважаючи на оптимальність їх застосування, вони й досі залишаються відносно дорогим обладнанням.
Переконливою альтернативою стає ринок комплектуючих для самостійної конструкції, який може значно зменшити їхню вартість, відкидаючи послуги спеціалістів з цього питання за умови належного фахового підходу.
Розглянуто питання існуючих класифікацій БПЛА. Встановлено відсутність єдиного підходу до класифікації та переважну орієнтацію наявних класифікацій на військові потреби. З’ясовано наявні методи вибору БПЛА.
Запропоновано власне бачення розв’язання цієї ситуації.
Стаття є оглядово-інформаційною.

Біографії авторів

Тарас Гуцул, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник Навчально-науковий інститут біології, хімії та біоресурсів

Іван Жежера, Національний аерокосмічний університет імені Миколи Єгоровича Жуковського “ХАІ”

кандидат технічних наук

Владислав Ткач, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

аспірант кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки, Навчально-науковий інститут фізико-технічних та комп’ютерних наук

Посилання

Безпілотні літальні апарати повітряного бою [Електронний ресурс] / Бурсала О., Горошко Д., Кульба П., Чуприна В. // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – 2019. – № 1(1). – С. 50-57. – Режим доступу: https://dndivsovt.com/index.php/journal/article/view/184.

Про затвердження Правил виконання польотів безпілотними авіаційними комплексами державної авіації України від 08.12.2016 № 661 : Наказ МО України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0031-17#Text.

Класифікація, функції та завдання безпілотної авіації в сфері цивільного захисту України [Електронний ресурс] / С. Мосов та ін. // Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека. – 2021. – № 2(12). – С. 54-68. – Режим доступу: https://doi.org/10.33269/nvcz.2021.2(12).54-68.

Білоус В. Класифікація безпілотних літальних апаратів та її значення для криміналістичної практики [Електронний ресурс] / В. Білоус // Tеорія та практика судової експертизи і криміналістики. – 2016. – № 16. – С. 47–57. – Режим доступу: https://doi.org/10.32353/khrife.2016.06.

Хочешь #Перемогу – готовь беспилотник [Електронний ресурс] // Цензор.Нет. – 2016. – 15 лют. – Режим доступу http://censor.net.ua.

Виступ Президента України під час церемонії складання урочистої клятви ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна [Електронний ресурс] / Прес-центр Адміністрації Президента України. – 2016. – 14 жовт. – Режим доступу: www.president.gov.ua.

Раад Карім Кадем. Автоматизоване проектування безпілотних літальних апаратів : автореф. дис. … канд. техн. наук : спец. 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» / Раад Карім Кадем ; Нац. авіаційний ун-т. – К., 2011. – 19 с.

Підтримка прийняття рішень в системі управління безпілотного літального апарата / О. В. Самков, В. І. Сілков, О. П. Гожий, О. Є. Мавренков // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теорет. та наук.-практ. зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 8 (15). – С. 104–109.

Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем : пер. с англ./ Саати Т., Кернс К. – М. : Радио и связь, 1991. – 224 с.

Саати Т. Принятие решений – Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь, 1993. – 320 с.

Бешелев С. Д. Экспертные оценки / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. – М. : Наука, 1973. – 161 с.

Експертне оцінювання стану матеріальнотехнічних засобів в умовах недостатнього фінансування / В. О. Абрашин, С. М. Новічонок, М. Б. Старостенко, О. Б. Куренко // Системи озброєння і військова техніка. – Харків: ХУПС, 2009. – № 3(19). – С. 110–113.

Крицкий Д. Системный подход к проектам создания беспилотной авиационной техники / Д. Крицкий, Е. Дружинин, Е. Яшина // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2013. – № 3. – С. 71–77.

Крицький Д. Особливості масової моделі безпілотного літального апарату [Електронний ресурс] / Д. Крицький, С. Яшин, С. Коба // Математичне моделювання та симуляція систем (MODS'2020). MODS 2020. Досягнення інтелектуальних систем і обчислень / за ред. Шкарлет С., Морозов А., Палагін А. – Springer, Cham, 2021. – Т. 1265. – Режим доступу: https://doi.org/10.1007/978-3-030-58124-4_29.

Бугайко Д. Інноваційні розробки безпілотних авіаційних систем Національного авіаційного університету / Д. Бугайко, О. Шевченко // Безпілотна авіація України: матеріали науково-практичної конференції в межах IV Міжнародного симпозіуму «Соціокультурний дискурс глобалізованого світу: наука, освіта, комунікація», 14 квітня 2021 р., Національний авіаційний університет. – К. : НАУ, 2021. – С. 8–12.

Ергодизайн безпілотних повітряни суден. Монографічне видання / М. П. Матійчик, А. Л. Рубцов, В.О. Свірко, В. П. Харченко, М. І. Фузік – К. : УкрНДІ ДЕ, 2019. – 193 с.

Про затвердження Правил технічної експлуатації безпілотних авіаційних комплексів I класу державної авіації України від 10.08.2018 № 401 [Електронний ресурс] : Наказ МО України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1062-18#Text.

Книш Б. Класифікація відомих видів безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / Б. Книш, П. Бровко, Д. Попіль // Modern engineering and innovative technologies. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 34–39. – Режим доступу: http://www.moderntechno.de/index.php/meit/article/view/g117-004.

Воронько І. Області застосування безпілотних літальних апаратів / І. Воронько, В. Воронько // Сучасний стан проведення наукових досліджень у IT-технологіях, галузях електроніки, інженерії, нанотехнологіях та транспортній сфері : кол. наук. монографія. – Вінниця, 2020. – С. 160. – Режим доступу: https://publishing.logos-science.com/index.php/books/issue/view/14/9.

Кутовий О. П. Тенденції розвитку безпілотних літальних апаратів / О. П. Кутовий // Наука і озброєння – 2014. – № 4. – С. 39 – 47.

Корисне навантаження дрону як підґрунтя для обґрунтування дальності польоту / І. Маладика та ін. // Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій : Матеріали ХІІ Міжнар. науково-практ. конф., м. Черкаси, 8 січня 2021 р. – Черкаси, 2021. – С. 91–92.

Carbon nanotube scanning probe for profiling of deepultraviolet and 193 nm photoresist patterns / С. V. Nguyen et al. // Applied Physics Letters. – 2002. – Vol. 81. – P. 901.

Carbon nanotube tips: high-resolution probes for imaging biological systems / S. S. Wong et al. // Journal of the American Chemical Society. – 1998. – Vol. 120. – P. 603.

Стратегія розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року : [затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. № 1656-р] [Електронний ресурс] // Урядовий портал: [сайт]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/183540635.

Глотов В. Аналіз і перспективи аерознімання з безпілотного літального апарата / В. Глотов, А. Церклевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Сер.: Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2014. – Вип. І (27). – С. 131-136.

Ростопчин В. В. Безпілотні авіаційні системи: основні поняття / В. В. Ростопчин, І. Е. Бурдун / ЕЛЕКТРОНІКА: Наука, Технологія, Бізнес. – 2016. – № 7. – С. 82-88.

Луцький М. Г. Розвиток міжнародного регулювання та нормативної бази використання безпілотних літальних апаратів / М. Г. Луцький, В. П. Харченко, Д. О. Бугайко // Вісник НАУ. – 2015. – № 4. – С. 5-14.

Яровий O. Системи управління безпілотними літальними апаратами для здійснення моніторингу наземних об’єктів [Електронний ресурс] / O. Яровий // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – 2018. – Т. 3, № 49. – С. 33–38. – Режим доступу: https://doi.org/10.26906/sunz.2018.3.033.

Жежера І. В. Моделі та методи забезпечення функціональної стійкості вимірювальних підсистем автономного малогабаритного літального апарата : дис. … кан. техн. наук : 05.13.03 / Нац. аерокосм. ун-т. ім М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т». – Харків, 2020. – 22 с.

Аналіз конструктивних особливостей і технічних характеристик основних типів силових установок для безпілотних літальних апаратів / О. Л. Шаповалов, Д. М. Колесник, Г. П. Болотов, О. В. Журахов // Технічні науки та технології. – 2018. – № 2(8). – С. 57–65.

Микитюк М. Роль та місце БПЛА при забезпеченні безпеки осіб під час проведення масових заходів [Електронний ресурс] / М. Микитюк // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія Юридична. – 2017. – № 18. – С. 41–47. – Режим доступу:

https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/33.

Сальник Ю. П. Аналіз технічних характеристик і можливостей безпілотних авіаційних комплексів оперативно-тактичного та тактичного радіуса дії армій розвинених країн / Ю. П. Сальник, І.В. Матала // Військовотехнічний зб. – 2013. – № 7 – С. 70–74.

Методика розрахунку БПЛА мультикоптерного типу / Ю. Ковальов та ін. // Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем : матеріали VIII Міжнар. науково-практ. конф., м. Кропивницький, 20 грудня 2019 р. – Кропивницький, 2019. – С. 54–56.

Класифікація безпілотних літальних апаратів [Електронний ресурс] / О. Тимочко та ін. // Системи озброєння і військова техніка. – 2007. – № 1(9). – С. 61–66. – Режим доступу: https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/878899d8-b7a7-4481-af22-9835c0748ba0/content.

Єфремов O. Методика вибору раціонального типу і варіанта обладнання безпілотних літальних апаратів для виконання завдань / О. В. Єфремов, О. А. Коршець // Системи управління, навігації та зв’язку : збірник наукових праць. – Полтава, 2018. – Т. 5 (51). – С. 3-7. – DOI:

https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.003.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-02

Як цитувати

Гуцул, Т. ., Жежера, І., & Ткач, В. . (2023). Особливості класифікації та методів вибору БПЛА. Технічні науки та технології, (4 (30), 201–212. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2022-4(30)-201-212

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ГЕОДЕЗІЯ