Математична модель визначення подачі і швидкості різання

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-46-51

Ключові слова:

глибина різання; подача; швидкість різання; робота зношування леза; параметр шорсткості

Анотація

На основі аналізу геометрії утворення висоти шорсткості обробленої поверхні в роботі представлено методику аналітичного розрахунку подачі при визначенні параметрів режиму різання. Уперше запропоновано загальний підхід, який пов’язує значення подачі й параметр шорсткості поверхні Rz. Створені аналітичні залежності й алгоритм застосування тієї з них, яка відповідає конкретній ситуації. Запропонована математична модель визначення оптимального значення швидкості різання. Запропонована математична модель визначення оптимального значення швидкості різання з урахуванням роботи зношування леза.

Біографія автора

Станіслав Швець, Сумський державний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри технологій машинобудування та металорізальних верстатів

Посилання

Общемашиностроительные нормативы времени и режимов резания. – М. : Экономика, 1990 : 2021. – 473 с.

Филоненко С. Н. Резание металлов / С. Н. Филоненко. – К. : Техника, 1975. – 232 с.

Coro Guide 13.1.1 [Electronic resource]. – Retrieved from https://only-soft.org/viewtopic.php?t=33075.

Your Iscar Tool Advisor [Electronic resource]. – Retrieved from http://www.iscar.com/eCatalog/Index.aspx/.

Kyocera, Cutting Tools [Electronic resource]. – Retrieved from https://www.kyoceraprecisiontools.com.

Паливода Ю. Є. Інструментальні матеріали, режими різання, технічне нормування механічної оборобки : навчально-методичний посібник / Ю. Є. Паливода, А. Є. Дячун, Р. Я. Лещук. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. – 240 с.

Анастасенко С. М. Вплив режимів різання на збереження стійкості інструмента: проблеми та шляхи їх вирішення / С. М. Анастасенко, B. Л. Будуров, І. О. Григурко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2016. – Вип. 46. – С. 312–321.

Лисих А. Ю. Експериментальне дослідження залежності стійкості інструменту від інтенсивності охолодження і режимів різання / А. Ю. Лисих, В. Л. Будуров // Констроювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. – 2019. – Вип. 49. – С. 141–146.

Швец С. В. Системный анализ теории резания / С. В. Швец. – Сумы : СумГУ, 2009. – 212 с.

Astakhov V. P. Technical Resource of the Cutting Wedge is the Foundation of the Machining Regime Determination / V. P. Astakhov, S. V. Shvets // International Journal of Manufacturing, Materials and Mechanical Engineering. – 2020. – Vol. 10, Issue 2. – Pp. 1–17. – DOI: 10.4018/ijmmme.2020040101.

Бобров В. Ф. Основы теории резания маталлов / В. Ф. Бобров. – М. : Машностроение, 1975. – 344 с.

Аршинов В. А. Резание металлов и режущий инструмент / В. А. Аршинов, Г. А. Алексеев. – М. : Машиностроение, 1967. – 500 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Швець, С. (2023). Математична модель визначення подачі і швидкості різання. Технічні науки та технології, (1 (31), 46–51. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-46-51

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ