Обґрунтування вибору форми індуктора для магнітно-імпульсної обробки великогабаритного зубчастого колеса

Автор(и)

  • Ольга Дубініна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0009-0005-4414-2136
  • Вадим Медведєв Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0439-6909

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-52-60

Ключові слова:

оптимізація магнітно-імпульсної обробки; зміцнення; індуктор; магнітне поле; напруженість; зубчастий вінець

Анотація

Зменшення собівартості виробів, а наразі і збільшення екологічності технологічних процесів становить основні цілі машинобудівного виробництва. Досягнення цих цілей може бути, зокрема, за рахунок впровадження нових методів обробки, одним із яких є магнітно-імпульсна обробка (МІО). Використання цього методу потребує застосування спеціального обладнання, такого як магнітний індуктор. У статті запропоновано для зміцнення поверхневого шару зубців великогабаритного зубчастого колеса використання індуктора спеціальної форми. Застосувавши закон Біо - Савара - Лапласса для обчислення магнітних полів лінійних провідників був проведений уточнюючий розрахунок індуктора. Він показав, що запропонована конструкція не може забезпечити зміцнення на усю площину плями контакту зуба, де відбувається найбільше зношення під час роботи колеса. Тому була спроєктована нова тривимірна модель індуктора для магнітно-імпульсної обробки.

Біографії авторів

Ольга Дубініна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

аспірант кафедри технології машинобудування

Вадим Медведєв, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології машинобудування

Посилання

Малыгин Б. В. Магнитное упрочнение инструмента и деталей машин / Б. В. Малыгин. – М. : Машиностроение, 1989. – 112 с.

Семенов Б. Ю. Силовая электроника: от простого к сложному / Б. Ю. Семенов. – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 416 с.

Васецький Ю. М. Тороїдальні магнітні системи з котушками рейстрекової форми [Електронний ресурс] / Ю. М. Васецький, І. Л. Мазуренко, А. В. Павлюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : зб. наук. праць. – К. : ІЕД НАНУ, 2011. – Вип. 30. – С. 91-102. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/64075/16-Vasetsky.pdf?sequence=1.

Саміла А. П. Дослідження топології магнітного поля в котушці сідлоподібної форми [Електронний ресурс] / А. П. Саміла // Вісник Хмельницького національного університету. – 2018. – № 5 (265). – С. 140-145. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/

/2018_5/(265)%202018-5-t.pdf.

Зисман З. А. Курс общей физики / З. А. Зисман, О. М. Тодес. – Т. 2: Электричество и магнетизм.– М. : Наука, 1974. – 366 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-11

Як цитувати

Дубініна, О. ., & Медведєв, В. . (2023). Обґрунтування вибору форми індуктора для магнітно-імпульсної обробки великогабаритного зубчастого колеса. Технічні науки та технології, (1 (31), 52–60. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2023-1(31)-52-60

Номер

Розділ

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА МАШИНОБУДУВАННЯ