АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ

Автор(и)

  • Іван Іванович Боханов Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна), Ukraine
  • Сергій Дмитрович Крячок Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна), Ukraine
  • Людмила Степанівна Мамонтова Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна), Ukraine

Ключові слова:

автонавігаційні карти, автонавігації, аеро- і космознімки, масштаби карт, роутинг, оновлення карт, векторні і растрові карти

Анотація

Автонавігаційна карта (АК) – систематизоване зібрання взаємопов’язаних і взаємодоповнюючих один одного ематичних шарів. Вона розробляється як цілісне картографічне утворення з набором комбінованих даних і відповідає повноцінній геоінформаційній системі (ГІС). Інформаційну основу АК становить картографічний банк даних, що містить вузькоспеціалізовані і максимально докладні дані і характеристики об’єктів карти з метою оптимального вирішення користувальницьких завдань, у тому числі логістичних і транспортних, як приватних осіб, так і організацій.

Біографії авторів

Іван Іванович Боханов, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Сергій Дмитрович Крячок, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Людмила Степанівна Мамонтова, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

старший викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Берлянт А. М. Картография / А. М.Берлянт. – 2-е доп. изд. – М. : КДУ, 2010. – 344 с.

Боханов І. І. Транспортно-навигационные геоинформационные системы : конспект лекций / І. І. Боханов. – Чернигов : ЧГИЭУ, 2010. – 120.

Бурачек В. Г. Мобільна система автоматизованого

цифрового знімання предметів дорожнього комплексу /

В. Г. Бурачек // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». – Чернігів, 2007. – Вип. 3. – С. 188.

Лурье И. К. Геоинформационное картографирование : учебник / И. К. Лурье. – 2-е изд. – М. : КДУ, 2010. – 424 с.

Платонов П. Л. Использование ДДЗЗ в автонавигационном картографировании / П. Л. Платонов // Геоматика. – 2010. – № 2 (7). – С. 60–67.

Сильянов В. В. Транспортно-эксплуатационные

качества автомобильных дорог / В. В.Сильянов. – М. : Транспорт, 2010. – 287 с.

Терещук О. І. Дослідження похибок впливу зовнішнього середовища на точність планових координат при GPSS-спостеріганнях у північному регіоні / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – європейський досвід». – Чернігів, 2013. – Вип. 9. – С. 12–18.

Хейт Ф. Математическая теория транспортных потоков / Ф. Хейт. – М. : Мир, 2008. – 286 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Боханов, І. І., Крячок, С. Д., & Мамонтова, Л. С. (2017). АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ НАВІГАЦІЇ. Технічні науки та технології, (2(4), 23–27. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/87525

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ