ВПЛИВ РОЗМІРУ ВІДБИВНОЇ ПОВЕРХНІ РЕФЛЕКТОРА НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ

Автор(и)

  • Сергій Дмитрович Крячок Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна), Ukraine
  • Іван Іванович Боханов Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна), Ukraine
  • Людмила Степанівна Мамонтова Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)., Ukraine

Ключові слова:

геодезична мережа, точність вимірювання відстаней, електронний тахеометр, призмові відбивачі, визначення координат

Анотація

Виконано експериментальне дослідження впливу розміру відбивної поверхні рефлектора на точність вимірювання короткої відстані електронним тахеометром. В експерименті використано електронний тахеометр Trimble 3305 DR та рефлектор від електронного віддалеміра «Блеск». Різні розміри (діаметри) рефлекторів моделювались за допомогою бленд з різними внутрішніми діаметрами, які прикріплювались на рефлектор. Виміряна відстань становила 4,310 м. У результаті опрацювання даних експерименту отримано залежність значень виміряної відстані від робочих діаметрів рефлекторів. Гранична похибка визначення середніх значень відстані становила ±0,3 мм за випадковою складовою.

Біографії авторів

Сергій Дмитрович Крячок, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Іван Іванович Боханов, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Людмила Степанівна Мамонтова, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна).

старший викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Терещук О. І. Відновлення міських полігонометричних мереж згущення сучасними супутниковими технологіями / О. І. Терещук, І. О. Нисторяк, Р. В. Шульц // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2015. – Вип.

– С. 59–72.

Пат. 93119, Україна, МПК (2011.01) G01С7/00. Спосіб згущення геодезичної мережі / Д. Ф. Байса, В. О. Боровий, В. Г. Бурачек [та ін.] ; заявники та патентов. Д. Ф. Байса, В. О. Боровий, В. Г. Бурачек, П. Д. Крельштейн, С. Д. Крячок. – №а2009 06037; заявл. 11.06.2009; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.

Крячок С. Д. Побудова полігонометричних мереж зустрічними ходами / С. Д. Крячок, Л. С. Мамонтова // Вісник геодезії та картографії. – 2014. – № 5. – С. 9–12.

Тревого І. Дослідження безрефлекторного методу роботи електронними тахеометрами / І. Тревого, О. Лісник // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Вип. ІІ (26). – С. 141–142.

Тарасенко М. І. Методика визначення технічних параметрів електронних тахеометрів при роботі у безвідбивачевому режимі / М. І. Тарасенко, А. Г. Тищенко // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. – Вип. 72. – С. 45–52.

Войтенко С. П. Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія похибок вимірів / С. П. Войтенко. – К. : КНУБА, 2003. – 216 с.

Супутникові радіонавігаційні системи : навчальний посібник / авт. кол.: І. В. Корнієнко, В. І. Богом’я, О. І. Терещук, С. П. Корнієнко. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 280 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Крячок, С. Д., Боханов, І. І., & Мамонтова, Л. С. (2017). ВПЛИВ РОЗМІРУ ВІДБИВНОЇ ПОВЕРХНІ РЕФЛЕКТОРА НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ВІДСТАНІ ЕЛЕКТРОННИМ ТАХЕОМЕТРОМ. Технічні науки та технології, (2(4), 36–41. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/87538

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ