ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ЗА ДИРЕКТИВОЮ INSPIRE

Автор(и)

  • Руслан Іванович Беспалько Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів (вул. Лесі Українки, 25, м. Чернівці, 58000, Україна), Ukraine
  • Юлія Олексіївна Ярова Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів (вул. Лесі Українки, 25, м. Чернівці, 58000, Україна), Ukraine

Ключові слова:

Директива INSPIRE, НІГД, кадастрова система, земельна реформа, Геопортал

Анотація

Як показують результати досліджень на геоінформаційну продукцію в Україні досі немає єдиної системи національних стандартів. Впровадження в Україні міжнародних стандартів та гармонізація діючої української законодавчої бази з міжнародною створить придатні умови для реалізації Інфраструктури геопросторових даних (ІГД) на Україні, а відтак і для інтеграції в геоінформаційний простір Європейського Союзу (ЄС). У майбутньому Національна інфраструктура геопросторових даних (НІГД) стане певним базовим каркасом, що містить сукупність актуальних і точних просторових даних, які завжди будуть доступнішими на локальному, національному та глобальному рівнях. Наявність такої інформації дозволить забезпечити сталий розвиток, економічне зростання і соціальний прогрес суспільства, а також ефективну охорону навколишнього середовища. НІГД вирішить нагальні питання у своєму середовищі та відкриє двері «відкритим даним».

Біографії авторів

Руслан Іванович Беспалько, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів (вул. Лесі Українки, 25, м. Чернівці, 58000, Україна)

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри землевпорядкування та кадастру

Юлія Олексіївна Ярова, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Інститут біології, хімії та біоресурсів (вул. Лесі Українки, 25, м. Чернівці, 58000, Україна)

здобувач, фахівець кафедри землевпорядкування та кадастру

Посилання

Берников Є. Концептуальні начала побудови Національної інфраструктури геопросторових даних / Є. Берников // Землевпорядний вісник. – 2013. – Вип. 12. – С. 4–6.

Беспалько Р. І. Кадастрова система України на шляху до прийняття стандартів ЄС за Директивою INSPIRE / Р. І. Беспалько, Ю. О. Ярова // Вісник ПДАБА. – 2016. – Вип. 4 (217). – С. 43–49.

ЄС-Україна – Європейський порядок денний реформ: неофіційний переклад [Електронний ресурс]. – 2014. – 16 травня. – 34 с. – Режим доступу :

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/documents /eu_ua/ear_16052014_in_ukrainian_1.pdf.

Карпінський Ю. О. Концептуальні засади створення національної інфраструктури геопросторових даних України / Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць. – Львів : Нац. ун-т Львівська політехніка, 2005. – Вип. 1. – С. 295–301.

Козлова Т. В. ГІС в кадастрових системах / Т. В. Козлова, С. О. Шевченко. – К. : НАУ-друк, 2013. – 324 с.

Коренець О. В. Створення інфраструктури просторових даних для геоінформаційного картографування як актуальне наукове завдання / О. В. Коренець // Часопис картографії. – 2011. – Вип. 2. – С. 55–62.

Нагорна О. Кадастрова система – перший крок до створення національної інфраструктури геопросторових даних [Електронний ресурс] / О. Нагорна // Держгеокадастр. – 2015. – 14 вересня. – Режим доступу : http://land.gov.ua/info/kadastrova-systema-pershyi-krok-dostvorennia-natsionalnoi-infrastruktury-heoprostorovykh-danykh/.

Розвиток Національної інфраструктури геопросторових даних в рамках директиви INSPIRE [Електронний ресурс] // ДП Центр ДЗК. – 2015. – 21 квітня. – Режим доступу : http://dzk.gov.ua/index.php? view=article&catid=36%3Ai&id=387%3Ainspire&

format=pdf&option=com_content.

Техніко-економічна доповідь по формуванню національної інфраструктури геопросторових даних (УкрНІГД): шифр НДІ 10.0411: договір № 1-14/1040/31/2 № держреєстрації 0104Г008177 / М-во охорони навколиш. природ. середовища України, Держ. служба геодезії, картографії та кадастру, Н.-д. ін-т геодезії та картографії; наук. кер. Ю. О. Карпінський; викон.: А. А. Лященко, Б. Д. Лепетюк, М. О. Трюхан, О. П. Дроздівський, С. А. Іванченко, В. Г. Данільська. – [Б. м.], 2005. – 112 с.

Тончовска Р. Инфраструктура пространственных данных и INSPIRE / Р. Тончовска, В. Стенли, С.Де Марино // Информационный бюллетень Всемирного банка. Европа и Центральная Азия. – 2012. – Сентябрь. – №55.– Статья 76208. – 4 с.

У Вашингтоні фахівці Держземагентства представили пілотний проект створення Національної інфраструктури геопросторових даних // Землевпорядний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 17.

Україна готова до участі у європейських проектах зі створення інфраструктури геопросторових даних [Електронний ресурс] // Прес-служба Державного агентства земельних ресурсів. – 2013. – 15 листопада. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=246849069.

Українсько-японське співтовариство: створення Національної інфраструктури геопросторових даних [Електронний ресурс] // ДП Центр ДЗК. – 2015. – 18 вересня. – Режим доступу : http://www.dzk.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article id=414:2015-09-18-07-15-58&catid=36:i.

##submission.downloads##

Як цитувати

Беспалько, Р. І., & Ярова, Ю. О. (2017). ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ГЕОПРОСТОРОВИХ ДАНИХ ЗА ДИРЕКТИВОЮ INSPIRE. Технічні науки та технології, (2(4), 72–76. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/88063

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ