ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олег Володимирович Зарiцький Національний авіаційний університет (просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна), Ukraine

Ключові слова:

аналіз професійної діяльності, інформаційна система, експертна система, кореляційний аналіз, модель компетенцій

Анотація

Представлено результати дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності за допомогою методів статистичного аналізу у вигляді відповідних кореляційних коефіцієнтів.

Біографія автора

Олег Володимирович Зарiцький, Національний авіаційний університет (просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03058, Україна)

кандидат технічних наук, докторант кафедри засобів захисту інформації

Посилання

Спенсер Л. Компетенции. Модели максимальной эффективности работы : пер. с англ. / Л. Спенсер. – М. : НРРО, 2005. – 384 с.

Уиддет С. Руководство по компетенциям : пер. с англ. / С. Уиддет, С. Холлифорд. – М. : ГИППО, 2008. – 228 с.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. – 8-е изд. ; пер. с англ. под редакцией С. К. Мордовина. – СПб. : Питер, 2004. – 832 с.

Д. Бергер, Л. Бургер. Энциклопедия систем мотивации и оплаты труда, 2-е изд.; пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 780 с.

Иванова С. Оценка компетенций методом интервью. Универсальное руководство / С. Иванова. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 160 с.

Йеттер В. Эффективный отбор персонала. Метод структурированного интервью / В. Йеттер. – М. : Гуманитарный центр, 2011. – 358 с.

Адамов А. П. Об определении компетентности экспертов методом взаимооценки / А. П. Адамов, Ю. А. Гаджиев, А. Н. Соцкая // Автоматика и телемеханика. – 1989. – № 3. – С. 185–189.

Зарiцький О. В. Дослідження взаємного впливу елементів структурної моделі професійної діяльності / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Інженерія програмного забезпечення. – 2015. – № 2 (25). – С. 24–36.

Зарiцький О. В. Структурний аналіз інформаційної моделі кваліфікаційного рівня, необхідного для виконання роботи / О. В. Зарiцький, В. В. Судік // Східноєвропейський журнал передових технологій. – Х. : ПП «Технологічний Центр», 2015. – № 5/2(77). – С. 14–19.

Зарiцький О. В. Теоретичні основи формалізації моделей прийняття рішення в межах алгоритмізації оцінки професійної діяльності за допомогою інформаційних технологій / О. В. Зарiцький // Проблеми інформатизації та управління. – 2015. – № 3 (51). – С. 51–55.

Зарiцький О. В. Структурний аналіз інформаційної моделі комунікацій в рамках розробки інформаційної технології оцінки професійної діяльності / О. В. Зарiцький // Вісник інженерної академії України. – 2015. – № 3. – С. 105–109.

##submission.downloads##

Як цитувати

Зарiцький О. В. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМНОГО ВПЛИВУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ МОДЕЛЕЙ КОМПЕТЕНЦІЙ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Технічні науки та технології, (2(4), 81–90. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/88182

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ