СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНШЕТІВ

Автор(и)

  • Ігор Валентинович Корнієнко Чернігівський національний технологічний університет (вул. Бєлова, 4, м. Чернігів, 14000, Україна), Ukraine
  • Володимир Валерійович Розумець Чернігівський національний технологічний університет (вул. Бєлова, 4, м. Чернігів, 14000, Україна), Ukraine

Ключові слова:

топографічний планшет, якість, антитерористична операція

Анотація

Розглянуто проблему оцінювання якості розроблюваних топографічних планшетів. Запропоновано систему оцінювання топографічних планшетів за сукупністю часткових кількісних та якісних показників якості.

Біографії авторів

Ігор Валентинович Корнієнко, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Бєлова, 4, м. Чернігів, 14000, Україна)

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Володимир Валерійович Розумець, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Бєлова, 4, м. Чернігів, 14000, Україна)

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Посилання

Корнієнко І. В. Досвід створення топографічних планшетів масштабу 1:10 000 Донецької та Луганської областей / І. В. Корнієнко, В. В. Розумець // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів (м. Чернігів, 28 квітня 2015 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 165–167.

Гребенюк Т. М. Порівняльна характеристика методів створення топографічних карт для АСУ військового призначення / Т. М. Гребенюк // Військово-технічний збірник. – 2010. – Вип. 3. – С. 41–44.

Абдаллах Р. Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку / Р. Абдаллах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Вип. 1. – С. 152–155.

Лубенець Л. С. До питання точності паперових та електронних карт / Л. С. Лубенець, О. І. Мороз, З. Р. Тартачинська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 44–47.

Сосса Р. Куди рухаються геодезія і картографія в Україні? [Електронний ресурс] / Р. Сосса, І. Тревого // Дзеркало тижня. – 2016. – 29 січня (№ 3). – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/technologies/kudi ruhayutsya-geodeziya-i-kartografiya-v-ukrayini-_.html.

Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 [Електронний ресурс] : Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24.01.94 р. – Режим доступу: http://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php#p6.

Корнієнко І. В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2011.  № 83  С. 36–39.

Корнієнко І. В. Спосіб автоматизації процесу експертного оцінювання земельних ресурсів / І. В. Корнієнко // Технічні науки та технології. – 2015. – № 2 (2). − С 129–134.

##submission.downloads##

Як цитувати

Корнієнко, І. В., & Розумець, В. В. (2017). СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТОПОГРАФІЧНИХ ПЛАНШЕТІВ. Технічні науки та технології, (2(4), 118–123. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/88592

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ