ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ, ЗНОСУ КРУГА, ТОЧНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ТЕПЛОНАПРУЖЕНОСТІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТА СТУПІНЧАТИХ ВАЛІВ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ ДЕТАЛІ ТА КРУГА

Автор(и)

  • Віталій Іванович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9850-7875
  • Володимир Віталійович Кальченко Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine
  • Андрій Михайлович Єрошенко Черниговский национальный технологический университет, Ukraine
  • Наталія Миколаївна Сіра Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine

Ключові слова:

шліфування, циліндричний вал, ступінчатий вал, абразивний круг, алмазний круг, схрещені осі

Анотація

Практичне застосування нових високопродуктивних способів шліфування циліндричних та ступінчастих валів потребує їх теоретичного та експериментального дослідження за основними показниками обробки: продуктивності шліфування, інтенсивності зносу інструменту та теплонапруженості. При теоретичних розрахунках врахування теплонапруженості процесу здійснюється через коефіцієнт, який враховує зміну фізико-механічних властивостей оброблюваного матеріалу з підвищенням його температури нагрівання. З метою забезпечення максимальної продуктивності шліфування проведено планування повного факторного експерименту з трьома факторами (повздовжня подача на оберт та швидкість деталі, а також кут орієнтації інструменту) та перевірена значущість коефіцієнтів регресії.

Біографії авторів

Віталій Іванович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування

Володимир Віталійович Кальченко, Чернігівський національний технологічний університет

доктор технічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Андрій Михайлович Єрошенко, Черниговский национальный технологический университет

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой технологий машиностроения и деревообработки

Наталія Миколаївна Сіра, Чернігівський національний технологічний університет

аспірант

Посилання

Ящерицын П. И. Основы резания материала и режущий инструмент / П. И. Ящерицын, М. Л. Еременко, Н. И. Жигалко. – Минск : Вышейшая школа, 1975. – 528 с.

Патент №50-636 (Япония) кл. В24В 53/100 Способ правки шлифовального круга / Тоеда Коки К. К., 1976.

Авторское свидетельство № 1234163 (СРСР), кл. В24В 5/04 Способ круглого шлифования с продольной подачей / Кальченко В. И., 1984.

Кальченко В. И. Научные основы шлифования криволинейных поверхностей с управляемой ориентацией абразивного инструмента : дис. … д-ра техн. наук / В. И. Кальченко. – Х. :

ХГПУ, 1994. – 329 с.

Quickpoint. Fleksible high-performance grinding machine: [Журнал фирмы «Junkermaschinen»] / ErwinJunker: MaschinenfabricGmbh, Junkerstraβe 2. – Nordrash, Germany, 2015. – Октябрь. – 12 р.

Єрошенко А. М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу шліфування зі схрещеними осями інструмента і деталі з профілем у вигляді дуги кола / А. М. Єрошенко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : збірник – Чернігів : ЧДТУ, 2008. – Вип. 35. – С. 5–24.

Кальченко В. І. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного та ступінчастого вала і ельборового круга / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Н. М. Сіра // Резание и инструмент в технологических системах : Междунар. науч.-техн. сб. – Х. : НТУ «ХПИ», 2016. – Вып. 86. – С. 36–48.

Сіра Н. М. Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями циліндричного вала і абразивного круга /

Н. М. Сіра // Технічні науки та технології. – 2016. – № 3 (5). – С. 67–75.

Новоселов Ю. К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю. К. Новоселов. – Сатаров : Изд-во Сарат. ун-та, 1979. – 232 с.

Грабченко А. И. Шлифование со скрещивающимися осями инструмента и детали : монография / А. И. Грабченко, В. И. Кальченко, В. В. Кальченко. – Чернигов : ЧДТУ, 2009. – 256 с.

Кальченко В. И. Определение составляющих силы резания при глубинном шлифовании поверхностей вращения ориентированным эльборовым кругом / В. И. Кальченко, Н. Н. Погиба,

Д. В. Кальченко // Сверхтвердые материалы. – К. : Институт сверхтвердых материалов им. В. Н. Бакуля НАН Украины, 2012. – № 2 (196). – С. 58–73.

Високопродуктивне шліфування / О. В. Якімов, Ф. В. Новіков, Г. В. Новіков, О. О. Якімов – К. : ІСДО, 1995. – 180 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Кальченко, В. І., Кальченко, В. В., Єрошенко, А. М., & Сіра, Н. М. (2017). ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗНЯТТЯ ПРИПУСКУ, ЗНОСУ КРУГА, ТОЧНОСТІ ФОРМОУТВОРЕННЯ ТА ТЕПЛОНАПРУЖЕНОСТІ ПІД ЧАС ШЛІФУВАННЯ ЦИЛІНДРИЧНИХ ТА СТУПІНЧАТИХ ВАЛІВ ЗІ СХРЕЩЕНИМИ ОСЯМИ ДЕТАЛІ ТА КРУГА. Технічні науки та технології, (4(6), 35–43. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/94151

Номер

Розділ

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ