ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ВИХОДЯЧИ З ЇЇ ТЕКСТОВО-ГРАФІЧНОГО ОПИСУ

Автор(и)

  • Виталий Васильевич Литвинов Черниговский национальный технологический университет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9622-3871
  • Ирина Сергеевна Посадская Черниговский национальный технологический университет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4905-2552

Ключові слова:

автоматизована система навчання, інженер зі знань, експерт у предметній області, формалізація, елементарні операції, стратегія

Анотація

Обґрунтовано важливість формалізації предметної області курсу не у вигляді параграфів і розділів документа, а у вигляді тих засобів, які дають можливості представляти знання в системі і використовувати їх далі в процесі навчання. Ідентифікацію об'єктів предметної області пропонується виконувати за допомогою підходу підкреслення іменників. Запропоновано елементарні операції і стратегії, за допомогою яких створюється кістяк формалізованого представлення предметної області. Запропоновано життєвий цикл розробки формалізованого представлення навчального курсу.

Біографії авторів

Виталий Васильевич Литвинов, Черниговский национальный технологический университет

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информационных технологий и программной инженерии

Ирина Сергеевна Посадская, Черниговский национальный технологический университет

ассистент кафедры информационных технологий и программной инженерии

Посилання

Поспелов Д. А. Представление знаний. Опыт системного анализа / Д. А. Поспелов // Системные исследования. Методологические проблемы. – 1986. – № 17. – С. 83–102.

Глушков В. М. Абстрактная теория автоматов / В. М. Глушков // Успехи математических наук. – 1961. – № 6 (101). – C. 3–62.

Королюк В. С. Процессы марковского восстановления в задачах надежности систем / В. С. Королюк, А. Ф. Турбин. – К. : Наук, думка, 1982. – 236 с.

Бусленко Н. П. Лекции по теории сложных систем / Н. П. Бусленко, В. В. Калашников, И. Н. Коваленко. – М. : Сов. радио, 1973. – 440 c.

Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем / Дж. Питерсон. – М. : Мир, 1984. – 264 с.

Жук К. Д. Исследование структур и моделирование логико-динамических систем : монография / К. Д. Жук, А. А. Тимченко, Т. И. Доленко. – К. : Наукова думка, 1975. – 199 с.

Любченко В. В. Модели знаний для предметных областей учебных курсов / В. В. Любченко // Искусственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 458–462.

Bruce Powel Douglass. Real – Time UML. Second Edition. Developing Efficient Objects for Embedded Systems / Bruce Powel Douglass. – Wesley, 1999. – 238 p.

Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения / И. Соммервилл. – М. : Вильямс, 2002. – 624 с.

Литвинов В. В. Архитектура знание-ориентированной автоматизированной системы обучения / В. В. Литвинов, И. С. Посадская, М. В. Савельев // Технічні науки та технології. –

– № 3 (5). – C. 122–130.

Об’єктно-орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу / В. В. Литвинов, С. В. Голуб, К. М. Григор’єв, В. Ю. Жигульська. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с.

Трофимов С. А. CASE-технологии: практическая работа в Rational Rose / С. А. Трофимов. – Изд. 2-е. – М. : Бином-Пресс, 2002. – 288 с.

Carlo Batini Conceptual database design: an entity-relationship approach / Carlo Batini, Stefano Ceri, Shamkant B. Navathe. – The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc. 1992. –

p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Литвинов, В. В., & Посадская, И. С. (2017). ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ВИХОДЯЧИ З ЇЇ ТЕКСТОВО-ГРАФІЧНОГО ОПИСУ. Технічні науки та технології, (4(6), 107–119. вилучено із http://tst.stu.cn.ua/article/view/94159

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ