УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГІЛЬЗИ ЦИЛІНДРА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Автор(и)

  • Володимир Михайлович Ванько Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine
  • Олександр Миколайович Приходько Національний університет «Львівська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-3(13)-41-48

Ключові слова:

система, якість, показник якості, гільза циліндра, FMEA-аналіз, матриця якості, еталонна матриця, управління якістю

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні машинобудівні підприємства орієнтуються на випуск висококонкурентної продукції, яка повинна відповідати всім вимогам якості. Одним із таких видів продукції вважається гільза циліндра двигуна внутрішнього згорання тракторів і комбайнів. Така аграрна техніка мала широкий вжиток ще від часів СРСР.

Постановка проблеми. Основними складовими частинами двигуна є: блок циліндрів із гільзою; головка газорозподільного механізму; картер двигуна; впускний та випускний колектори; електрообладнання; система охолодження. Гільза циліндра, незважаючи на просту геометричну форму, є одним з найбільш відповідальних елементів двигуна внутрішнього згорання. Проблема полягає в забезпеченні якості виготовлення гільзи та в гарантуванні якості під час експлуатації у споживача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наведено хімічний склад матеріалу гільзи, її механічні властивості, а також конструктивні складові та умови її експлуатації. Нині відсутні відомі вітчизняні методики – певною мірою це пов’язано із захистом інтелектуальної власності виробників.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наголошено на недоліках чинної нормативної бази стосовно проблематики оцінювання якості гільзи циліндра двигуна внутрішнього згорання.

Постановка завдання. Наголошено на доцільності застосування матричного методу оцінювання якості продукції і послуг та FMEA-аналіз ризиків під час виконання виробничих процесів виготовлення гільзи циліндра, щоб гарантувати її високу якість. Проблема дослідження полягає в підвищенні якості зазначених гільз завдяки мінімізації ризиків, які виникають під час виконання всіх технологічних операцій їх виготовлення.

Виклад основного матеріалу. На основі запропонованого підходу для дослідження гільз циліндра описана розроблена методика оцінювання якості даних виробів. Вона містить наступні розділи: призначення методики, вибір методу оцінювання якості гільзи циліндра, вимоги до точності оцінювання якості гільзи, вимоги до безпечності виконуваних робіт, вимоги до кваліфікації спеціалістів, підготування та виконання операцій методики, оформлення результатів проведення методики оцінювання якості гільзи циліндра. Детально наведено зміст кожного розділу розробленої методики. Представлено алгоритми математичної логіки для оцінювання якості гільз циліндра, пошуку причин погіршення якості та шляхів їхнього подолання.

Висновки відповідно до статті. Наведено приклад опитувальної анкети стосовно процесів лиття заготовок гільзи циліндра.

Біографії авторів

Володимир Михайлович Ванько, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, професор,

Олександр Миколайович Приходько, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант

Посилання

Трактор ДТ-75 / М. А. Шаров, А. А. Дивинский, Н. П. Харченко и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Колос, 1970. – 256 с.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации трактора ДТ-75, составлены группой инженеров Головного специализированного конструкторского бюро (ГСКБ) по гусеничным пахотным тракторам Волгоградского тракторного завода и Головного специализированного конструкторского бюро по двигателям средней мощности (ГСКБД) г. Харькова. – 277 с.

Технология изготовления гильз цилиндров. Мотордеталь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.motordetal.ru/news/tekhnologiya_izgotovleniya__gilz_tsilindrov.

Ванько В. М. Матричний метод проведення FMEA-аналізу як інструмент прогнозування якості продукції / В. М. Ванько, О. М. Приходько // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2017. – № 78. – С. 80–84.

ГОСТ 8.010-99 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. Основные положения [Электронный ресурс] // ГП «Укрметртестстандарт». – Режим доступа : http://www.ukrcsm.kiev.ua.

Манин Ю. И. Лекции по математической логике. Части 1 и 2 / Ю. И. Манин. − М.-Л. : Сов. уч. лит-ра для ВУЗ, 1974. – 204 с.

FMEA-анализ видов и последствий потенциальных отказов / Крайслер Корп., Форд Мотор Компани, Дженерал Моторс Корп. Руководство – 4-е издание, 2008 г.

ІЕС 60812:2006. Analysis techniques for system reliability - Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-20

Як цитувати

Ванько, В. М., & Приходько, О. М. (2021). УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГІЛЬЗИ ЦИЛІНДРА ДВИГУНА ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ. Технічні науки та технології, (3(13), 041–048. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2018-3(13)-41-48