№ 3(13) (2018): Технічні науки та технології

					##issue.viewIssueIdentification##

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: прикладної механіки; технологій машинобудування та автотранспорту; зварювання та матеріалознавства; інформаційно-комп’ютерних технологій; енергетики, електротехніки та електроніки; технологій харчової та хімічної промисловості; технологій будівництва та геодезії. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науковотехнічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Опубліковано: 2019-07-02

Весь випуск

МЕХАНІКА

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

ЕНЕРГЕТИКА

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО